Darowizna


Jak rozmawiać z dzieckiem, o tym co się dzieje w domu?

Rodzina, w której dorośli toczą ze sobą długotrwałe konflikty lub dochodzi do przemocy nie stwarza korzystnych warunków życia i rozwoju dla dziecka. Będąc świadkiem przemocy samo staje się jej ofiarą.

Najważniejszą ale i najtrudniejszą kwestią dla rodziców jest towarzyszenie i wspieranie dziecka w jego lękach, obawach, złościach będących konsekwencją trudnej sytuacji w rodzinie. Dziecko dla prawidłowego rozwoju potrzebuje stabilnego i przewidywalnego środowiska, które zaspakaja jego potrzeby.

Rodzice uwikłani w konflikt czy przemoc przeżywają na tyle silne własne emocje, że mają trudność w „zaopiekowaniu” emocji dziecka. Zdarza się również tak, że to dzieci próbując poradzić sobie z trudną sytuacją, wchodzą w rolę partnera czy opiekuna mamy lub taty. Takie zjawisko nazywane jest parentyfikacją i ma negatywny wpływ na jego dorosłe życie.

Podczas jednodniowego warsztatu uczestnicy przyjrzą się położeniu swojego dziecka, co się z nim dzieje i jak przeżywa długotrwałe konflikty czy przemoc w swojej rodzinie. Wspólnie poszukają sposobów wspierania własnego dziecka w sytuacji konfliktu czy przemocy w domu.

Warsztat odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia OPTA

UWAGA:

Zapisy na 2 edycje warsztatu, które odbędą się 17 września 2022 r. oraz 8 października 2022 r., w godz. 9.00 – 17.00


Zapisy pod numerami: 797 924 700 lub 797 850 874.

Warsztat poprowadzą specjalistki Stowarzyszenia OPTA:
Marlena Dałek oraz Magdalena Krupa - Witkowska

Udział nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Obraz

 

Warsztat realizowany jest w ramach projektu "WIDZĘ-TOWARZYSZĘ 2" dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizowany w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

we   cvb  bnmmMazowsze