AA

Zespół

Katarzyna Bartosiak

Katarzyna Bartosiak

Absolwentka Wydziału Pedagogiki UW oraz Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej. Otrzymała certyfikat Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc. Pracuje w Dziale Pomocy Specjalistycznej z rodzinami dysfunkcyjnymi i w kryzysie. Ukończyła szkolenia: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, PTSD - jak pracować z osobami po doświadczeniu PTSD.


W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Lidia Bartoszewska

Lidia Bartoszewska

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Szkoły Terapii Gestalt w Krakowie - certyfikowana trenerka i psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Absolwentka programu szkoleniowego "STAŻ 1998" w Stowarzyszeniu OPTA.
Pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie.

W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi terapię indywidualną dzieci oraz grupy terapeutyczne dla dzieci i rodziców.

Marlena Dałek

Marlena Dałek

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalność: psychologia kliniczna zdrowia) oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (PARPA). Ukończyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych oraz metod psychoterapii.

Obecnie uczestnik szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Ilona Dziekańska-Gołąbek

Ilona Dziekańska-Gołąbek

Psychoterapeutka, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w trakcie całościowego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz European Association of Psychotherapy.

Pomaga osobom dorosłym doświadczającym stanów lękowych, zaburzeń nastroju, dolegliwości psychosomatycznych, mających trudności w relacjach z bliskimi osobami, zmagającym się z traumatycznymi doświadczeniami. Wspiera również pary i rodziny. Pracuje pod stałą superwizją.

Joanna Fejfer-Szpytko

Joanna Fejfer-Szpytko

Psycholożka kliniczna, terapeutka systemowa, absolwentka Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA oraz Szkoły Trenerów OPTA. Pracuje jako trener metody Wideotreningu Komunikacji. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami m.in. rodzinami z osobą niepełnosprawną, osobą z zaburzeniami psychicznymi, uzależnioną, a także z rodziną, w której u kobiety rozpoznano depresję poporodową. Pracuje z rodzicami dzieci w różnym wieku. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par i rodzin, grupy wspierająco-terapeutyczne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców oraz szkoleń dla profesjonalistów.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi terapie rodzinne oraz grupy dla dzieci i rodziców.

Magdalena Krupa – Witkowska

Magdalena Krupa – Witkowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, terapeuta, trener. Obecnie w trakcie ostatniego roku szkoły psychoterapeutycznej prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Szkołę Trenerów oraz szkolenie dotyczące rozwiązywania konfliktów rodzinnych, Elementy diagnozy i terapii dziecka krzywdzonego. Certyfikat trenerski w zakresie „Treningu Zastępowania Agresji”. Posiada wieloletnią praktykę trenerską w prowadzeniu warsztatów psychologicznych, w tym dla osób krzywdzonych i wykorzystywanych oraz skierowanych do przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Joanna Markiewicz

Joanna Markiewicz

Psycholożka, psychoterapeutka. Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Rodzin prowadzone przez prof. D. Mostwin oraz m.in. I i II stopień szkolenia dla terapeutów w zakresie Systemowych Ustawień Rodzinnych oraz warsztat na temat pracy z traumą, opartej na metodzie Peter’a Levine’a.
Do 2014 r. dyrektorka Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA. Trener i Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka poradnika dla profesjonalistów "Rodzina w kryzysie - podejście integrujące" oraz broszury "Gdy rodzice się rozstają. Jak pomóc dziecku". Autorka artykułów i materiałów adresowanych do rodziców i profesjonalistów. Twórczyni, koordynatorka i realizatorka programów adresowanych do różnych grup klientów. Bliskie jej jest systemowe rozumienie rodziny, jako cenną widzi równoległą pracę z dzieckiem i rodzicem.


W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię rodzin i par, konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów.

Aleksandra Mięsiak

Aleksandra Mięsiak

Socjoterapeutka, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie w trakcie czteroletniego specjalistycznego szkolenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji. Na co dzień pracuje w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży.
Pracuje z dziećmi i młodzieżą w kryzysie rozwojowym i sytuacyjnym m.in. w stanach
osamotnienia, zagubienia, braku motywacji, w trudnościach w relacjach, radzeniu sobie
z emocjami. Wspiera dzieci i młodzież w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć i potrzeb, budowaniu poczucia własnej wartości, przepracowaniu trudności w atmosferze empatii i zrozumienia. 

Pracuje pod stałą superwizją.

Adrianna Pabin

Adrianna Pabin

Absolwentka Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ukończyła staż w grupie rozwojowo-wsparciowej dla seniorów borykających się z uzależnieniem w rodzinie. Odbyła praktyki w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem, będąc w roli terapeuty-cienia.

Od marca do grudnia 2019 r. uczestniczyła jako stażystka w psychoterapii grupowej dla młodszych dzieci szkolnych w Stowarzyszeniu OPTA. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi pomoc grupową dla dzieci oraz warsztaty.

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska - pedagożka, psychoterapeutka. Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, roczny kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP) oraz kurs z psychologii klinicznej organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członkini wielu Towarzystw. Stale podnosi swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Obecnie w trakcie szkolenia z psychotraumatologii w Pomorskim Instytucie Psychotraumatologii.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym na Nowowiejskiej , Poradni Uzależnień, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Laboratorium Psychoedukacji.

Ze Stowarzyszeniem OPTA związana od 2004 r. Obecnie prowadzi konsultacje wstępne,  konsultacje wychowawcze,  terapię indywidualną, rodzinną, grupową oraz warsztaty dla dorosłych i dzieci.  

Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach życiowych, osobami z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, zaburzeniami odżywiania, osobami doświadczającymi przemocy, z rodzin dysfunkcyjnych, z doświadczeniem traumy. Pracuje pod stałą superwizją. Koordynatorka merytoryczna Poradni.

 

 

 

Katarzyna Przyborowska

Katarzyna Przyborowska

Prawniczka. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w prawie rodzinnym i zagadnieniach dotyczących pomocy rodzinom krzywdzonym, osobom doznającym przemocy oraz doświadczających uzależnień w rodzinie. Absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej. Trenerka umiejętności psychospołecznych. Autorka i koordynatorka programów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Śródmieście oraz członkini Zespołu Interdyscyplinarnego dla Dzielnicy Ursynów. Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy.


W Stowarzyszeniu OPTA  udziela porad prawnych oraz współprowadzi warsztaty prawne.

Zuzanna Przygoda

Zuzanna Przygoda

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychoterapia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży w SPDiM Ośrodka Regeneracja przy Laboratorium Psychoedukacji.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży. Pracuje pod stałą superwizją.

Hanna Regulska

Hanna Regulska

Psycholożka, terapeutka. Prowadzi terapie rodzinne, małżeńskie i grupowe. Ukończyła kurs certyfikacyjny Polskiego Instytutu NLP w Warszawie, uzyskując tytuł praktyka NLP. Jest dyplomowaną terapeutką rodzinną - ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA. Posiada certyfikaty z integracji sensorycznej i kinezjologii edukacyjnej.  Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne wśród młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (zagrożonych alkoholizmem i przemocą). W pracy z rodziną interesuje się wspieraniem rozwoju dzieci.

W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi grupy i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Izabela Rokita

Izabela Rokita

Terapeutka rodzinna, indywidualna. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeutycznie kształcona w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Fundacji Bene Vobis, w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapeutycznym (MOP), w Ośrodku Wspomagania Rodziny oraz w Stowarzyszeniu OPTA.

Dodatkowo kończyła: kurs mediatora rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji, szkolenie dla realizatorów programu "Szkoła dla Rodziców i wychowawców”, trening zastępowania agresji (Ośrodek Metod i szkoleń Psychospołecznych), szkolenie z zakresu systemowej pomocy rodzinie (Fundacja Bene Vobis), International Experience of Social Work with Marginal Youth - Republikan NGO Białoruski Uniwersytet Kultury oraz kurs terapii koherencji.

 

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje wychowawcze, warsztaty antystresowe oraz grupę relacyjną.

 

Dorota Sakławska

Dorota Sakławska

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Socjologii Rodziny na UKSW. Certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz Szkoły Trenerów umiejętności psychospołecznych. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz. Mediatorka rodzinna oraz społeczny kurator rodzinny. Członkini Zarządu Stowarzyszenia OPTA.

W OPCIE prowadzi warsztaty psychospołeczne dla rodziców i coaching rodzinny.

Beata Szymańska

Beata Szymańska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie Mediacje i Negocjacje; certyfikat Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, rekomendujący do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Ukończyła szkolenia: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, PTSD - jak pracować z osobami po doświadczeniu PTSD. Wieloletnie doświadczenie w specjalistycznej pracy socjalnej na rzecz dziecka i rodziny, w tym rodzin uwikłanych w przemoc. W Stowarzyszeniu OPTA specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Katarzyna Turant

Katarzyna Turant

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Akademii Innowatorów Społecznych Stowarzyszenia Ashoka w Polsce. Jedna z założycielek Stowarzyszenia Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”.
Do 2010 roku koordynatorka Poradni Rodzinnej oraz dyrektorka finansowo – administracyjna Stowarzyszenia OPTA.
Członkini Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy.

Monika Winek

Monika Winek

Psycholog i psychoterapeutka, pracuje z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

W Stowarzyszeniu OPTA - warsztatowo z opiekunami rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz w projekcie Q Zmianie II na rzecz osób doświadczających przemocy prowadzi krótkoterminową, indywidualną pomoc psychologiczną i grupę rozwojową.

Bywa tak, że z różnych powodów, gubimy kontakt ze sobą, a w konsekwencji z innymi i rzeczywistością; rozmowę z psychologiem rozumiem jako spotkanie ze sobą i zdecydowanie, co dalej na zrozumiałych dla siebie warunkach, bez „mania” sobie za złe.

Marta Witek-Zegan

Marta Witek-Zegan

Prawniczka, mediatorka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i zagadnieniach dotyczących pomocy osobom doświadczającym przemocy i z rodzin dotkniętych problemami uzależnień. Certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultantka prawna w dwóch warszawskich Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych. Wykładowca Studiów Podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunkach „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” i „Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa”.

W Stowarzyszeniu OPTA udziela porad prawnych.

Izabela Włodarczyk

Izabela Włodarczyk

Magister psychologii. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii integratywnej w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodku INTRA oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Na co dzień pracuje terapeutycznie w ŚDS w Aninie z pacjentami dorosłymi z doświadczeniem psychozy. 

Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, uczestnicząc w stażach, konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii. 

Regularnie korzysta z superwizji. 

Ze Stowarzyszeniem OPTA związana jest od 2008 roku, gdzie prowadzi terapię indywidualną dziecka oraz terapię grupową i warsztaty dla dzieci.

 

Joanna Zawacka - Waśk

Joanna Zawacka - Waśk

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii UW, specjalizacja psychologia kliniczna dziecka. Absolwentka 4- letniego Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym OPTA. Odbyła półroczny staż w Pracowni Psychologii Klinicznej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. W 2011 r. ukończyła roczne szkolenie w zakresie pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, prowadzone przez Stowarzyszenie OD-DO w Warszawie. Pracowała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, na Oddziale Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Od 2014 r. związana jest z Instytutem Diabetologii Warszawie, gdzie pracuje z osobami chorymi przewlekle i ich bliskimi.


W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i wsparcie indywidualne i grupowe dla rodziców i osób doświadczających przemocy oraz terapię indywidualną dzieci.