Darowizna


Ja, czyli kto?

Kiedy Twoje dziecko dorasta, to, jak wygląda i się prezentuje, jak odbierają je rówieśnicy i jakie relacje z nimi posiada, jest dla niego szczególnie ważne. Porównując się z innymi, szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest i jakim człowiekiem chciałoby być.

Ta wyjątkowa wrażliwość na punkcie cech wyglądu lub charakteru jest w tym okresie naturalna. Twoje dziecko potrzebuje jednak dodatkowego wsparcia, gdy:

- myśli o sobie w negatywny sposób, dewaluuje i krytykuje siebie;

- generalizuje swoje niepowodzenia, zachowania czy braki;

- czuje się gorsze od innych i nieustannie się z nimi porównuje;

- nie docenia swych mocnych stron, umiejętności;

- dotkliwie przeżywa niepowodzenia;

- izoluje się od rówieśników i otoczenia;

- wycofuje się z różnych aktywności bądź w ogóle ich nie podejmuje.

Jeśli Twoje dziecko jest uczniem 7 lub 8 klasy szkoły podstawowej, to zapraszamy je na bezpłatny warsztat dotyczący kreowania własnego wizerunku, wzmacniania poczucia pewności siebie i swojej samooceny.

WARSZTAT ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 22.10.22 r., W GODZINACH 10.00 - 16.00, W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA OPTA

Adres: ul. Marszałkowska 85 lok. 34, wejście od ul. Wspólnej, II klatka.

Zapisy: pod numerem tel. 797 924 700, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 17:00

Poprowadzą go:
Hanna Regulska - psychoterapeutka dzieci i młodzieży,
Izabela Włodarczyk - psychoterapeutka dzieci i młodzieży.

ZAPRASZAMY!

obraz


Warsztat realizowany jest w ramach projektu "WIDZĘ-TOWARZYSZĘ 2" dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

we   cvb  bnmmMazowsze