AA

Większość działań realizujemy w siedzibie.

Działania indywidualne i rodzinne oraz większość grupowych realizujemy w naszej siedzibie.

Więcej

PROJEKTY STOWARZYSZENIA OPTA

Aktualnie realizowane:

MOCna rodzina II

Dla rodziców z dziećmi, uwikłanych i zagrożonych przemocą domową i/ lub uzależnieniami.

Oferujemy wsparcie oraz szeroką rodzicielską psychoedukację. Tam gdzie będzie to możliwe pomożemy w uporządkowaniu sytuacji życiowej i poprawie relacji w rodzinie.

Zapraszamy do końca 2021 roku. Udział bezpłatny.

Więcej.

Wystarczający dobry rodzic

Projekt dla rodzin z aglomeracji warszawskiej. Udział może zapoczątkować zmianę w relacjach i wpłynąć realnie na poprawę sytuacji w rodzinie. 

Dowiedz się

Mediacje rodzinne

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia OPTA oferuje poufne rozwiązywanie sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Zapraszamy na mediacje rodzinne!
Więcej

Q współpracy: dla profesjonalistów

Wsparcie i doradztwo dla warszawskich zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy realizujących procedury Niebieskie Karty, które pozwala podnieść kompetencje społeczne i wiedzę z zakresu psychologii osób uwikłanych w przemoc, przepisów prawa, zasad budowania planu pracy z rodziną.

Zapraszamy do listopada 2021 roku.
Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.
Więcej.