AA

PROJEKTY STOWARZYSZENIA OPTA

Aktualnie realizowane:

Wystarczający dobry rodzic

Projekt dla rodzin z aglomeracji warszawskiej. Udział może zapoczątkować zmianę w relacjach i wpłynąć realnie na poprawę sytuacji w rodzinie. 

Dowiedz się

Kampania społeczna Rozchodzi się o dziecko

Kampania społeczna Rozchodzi się o dzieci wspiera rodziców w ich staraniach ochrony dzieci w czasie rozstania. Specjalistki Stowarzyszenia OPTA mówią, jak rozpoznać, że z dziećmi dzieje się coś niedobrego. Pomagają, jak zauważyć, co może być krzywdzące dla dzieci w czasie rozstania rodziców.

Poznaj kampanię

Mediacje rodzinne

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia OPTA oferuje poufne rozwiązywanie sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Zapraszamy na mediacje rodzinne!
Więcej

Q Zmianie II - dla doświadczających przemocy

W projekcie proponujemy formy oddziaływań niwelujące skutki doznanej przemocy, zwiększają motywację
do dokonania zmian w swoim dotychczasowym życiu. Uczą skutecznego egzekwowania swoich praw i umożliwiają poprawę funkcjonowania.

 

Zapraszamy do końca listopada 2021 roku.
Działania są współfinansowane przez m.st. Warszawa.

Więcej.

Kryzys czyli szansa - dla rodzin z dziećmi

Dla osób, które nie radzą sobie z pokonywaniem kryzysów lub z pełnieniem ról rodzicielskich, doświadczających skutków życia w rodzinie z osobą uzależnioną.


Zapraszamy do końca listopada 2021 roku!
Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.
Więcej.

W rodzinie siła – dla rodziców i dzieci w wieku 7-14 lat.

Projekt dedykowany rodzinom doświadczających lub zagrożonych przemocą. Udział w nim pozwala zminimalizować skutki wynikające z doznawania lub bycia świadkiem przemocy, uczy budowania prawidłowych relacji bez nadmiernego kontrolowania, oceniania, dominacji czy uległości.

 

Zapraszamy do końca listopada 2021 roku.
Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.

Więcej.

 

MOCna rodzina

Wsparcie oraz szeroka rodzicielska psychoedukacja. Tam, gdzie to możliwe, pomożemy w uporządkowaniu sytuacji życiowej i poprawie relacji w rodzinie, zaburzonych przemocą domową lub uzależnieniami.
Więcej.

Procedura NK - dla profesjonalistów

Wsparcie i doradztwo dla warszawskich zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy realizujących procedury Niebieskie Karty, które pozwala podnieść kompetencje społeczne i wiedzę z zakresu psychologii osób uwikłanych w przemoc, przepisów prawa, zasad budowania planu pracy z rodziną.

Zapraszamy do końca 2020 roku.
Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.
Więcej.