OFERTA 2023

Kryzys Czyli Szansa

Działania dla warszawskich rodzin, w szczególności rodziców z dziećmi, doświadczających kryzysów związanych z problemem alkoholowym oraz problemów wychowawczych.

Więcej

I co JA mam zrobić z tą złością?

Warsztat dla nastolatków w wieku  13-14 lat.

Zapraszamy 23 września!


Więcej.

 

Q Zmianie 3

Kompleksowa pomoc i wsparcie osób i rodzin doświadczających przemocy domowej.

Więcej

Wystarczająco dobry rodzic 2

Projekt dla rodzin, które potrzebują narzędzi do poprawy relacji w związku z kryzysem, jakiego wspólnie z dzieckiem doświadczają. Udział może zapoczątkować zmianę w relacjach i wpłynąć realnie na poprawę sytuacji w rodzinie.

Dowiedz się.

Widzę Towarzyszę 3

Celem programu realizowanego w okresie od czerwca 2023 roku do listopada 2025 roku jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu a w efekcie przemocą domową oraz pomoc matkom i ojcom w odnalezieniu się w swojej roli bezpiecznego, „widzącego", odpowiedzialnego opiekuna i towarzysza dziecka.

Szczegóły.

Warsztat Jak rozmawiać z dzieckiem

Jednodniowy warsztat. Uczestnicy wspólnie poszukają sposobów wspierania własnego dziecka w sytuacji konfliktu czy przemocy w domu.

Zapraszamy 23 września.

Więcej.

 

Warsztat RATUNKU! Mam w domu nastolatka.

Co można zrobić, by utrzymać zarówno swój autorytet rodzicielski jak i dobrą więź z własnym dorastającym nastolatkiem.

Bezpłatny warsztat dla rodziców.

Zapraszamy 24 września.

Więcej

 

MOCna rodzina 4

Dla rodziców uwikłanych i zagrożonych przemocą domową i/lub uzależnieniami.

Oferujemy wsparcie oraz szeroką rodzicielską psychoedukację. 

Zapraszamy do końca 2023 roku. Udział bezpłatny.

Więcej

Siła Proaktywności 3

Kompleksowa pomoc dla osób doznających przemocy domowej ponadto dotkniętych konsekwencjami problemu alkoholowego w ich najbliższym otoczeniu.

Udział pomoże zwiększyć motywację do egzekwowania swoich praw!

Dowiedz się więcej.

Mediacje rodzinne

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia OPTA oferuje poufne rozwiązywanie sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Zapraszamy na mediacje rodzinne!
Więcej

Warsztat "Rozwód Rozstanie Rodzicielstwo"

Zapraszamy do udziału w warsztacie dla rozstających się rodziców.

Więcej

OFERTA 2022

Siła Proaktywności 2

Proponujemy zintegrowane, kompleksowe wsparcie indywidualne i grupowe dla osób doznających przemocy domowej i zmagających się z uzależnieniem bliskiej osoby. Działania są zaplanowane do końca listopada tego roku!

Przeczytaj więcej

Wystarczający dobry rodzic

Projekt dla rodzin z aglomeracji warszawskiej. Udział może zapoczątkować zmianę w relacjach i wpłynąć realnie na poprawę sytuacji w rodzinie. 

Dowiedz się

Widzę-Towarzyszę 2

Serdecznie zapraszamy na warsztaty edukacyjne dla rodziców, warsztaty dla nastolatków oraz warsztaty dla rodzin. Do końca listopada 2022 r.

Zobacz

Po MOC w kryzysie

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie "Po MOC w kryzysie" dedykowanym młodzieży/dorosłym z m.st. Warszawy, którzy aktualnie przeżywają kryzys i/lub negatywne konsekwencje na skutek doznanej traumy wynikającej z doświadczenia przemocy jak również innych zagrażających zdrowiu i życiu przeżyć.

Więcej

MOCna rodzina 3

Dla rodziców uwikłanych i zagrożonych przemocą domową i/lub uzależnieniami.

Oferujemy wsparcie oraz szeroką rodzicielską psychoedukację. 

Zapraszamy do końca 2022 roku. Udział bezpłatny.

Więcej