AA

PROJEKTY STOWARZYSZENIA OPTA

Aktualnie realizowane:

Mediacje rodzinne

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia OPTA oferuje poufne rozwiązywanie sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Zapraszamy na mediacje rodzinne!
Więcej

MOCna rodzina

Wsparcie oraz szeroka rodzicielska psychoedukacja. Tam, gdzie to możliwe, pomożemy w uporządkowaniu sytuacji życiowej i poprawie relacji w rodzinie, zaburzonych przemocą domową lub uzależnieniami.
Więcej.

Kryzys czyli szansa - dla rodzin z dziećmi

Dla osób, które nie radzą sobie z pokonywaniem kryzysów lub z pełnieniem ról rodzicielskich, doświadczających skutków życia w rodzinie z osobą uzależnioną.


Zapraszamy do końca listopada 2021 roku!
Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.
Więcej.

Q Zmianie II - dla doświadczających przemocy

W projekcie proponujemy formy oddziaływań niwelujące skutki doznanej przemocy, zwiększają motywację
do dokonania zmian w swoim dotychczasowym życiu. Uczą skutecznego egzekwowania swoich praw i umożliwiają poprawę funkcjonowania.

 

Zapraszamy do końca listopada 2021 roku.
Działania są współfinansowane przez m.st. Warszawa.

Więcej.

W rodzinie siła – dla rodziców i dzieci w wieku 7-14 lat.

Projekt dedykowany rodzinom doświadczających lub zagrożonych przemocą. Udział w nim pozwala zminimalizować skutki wynikające z doznawania lub bycia świadkiem przemocy, uczy budowania prawidłowych relacji bez nadmiernego kontrolowania, oceniania, dominacji czy uległości.

 

Zapraszamy do końca listopada 2021 roku.
Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.

Więcej.

 

Warsztaty 3R – dla rozstających się

Psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla rodziców mierzących się z sytuacją okołorozwodową. Dowiesz się w jaki sposób pomóc dziecku zmierzyć się z nową sytuacją, jak budować z nim udane kontakty po rozwodzie lub rozstaniu . Zapraszamy!

Więcej

 

Procedura NK - dla profesjonalistów

Wsparcie i doradztwo dla warszawskich zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy realizujących procedury Niebieskie Karty, które pozwala podnieść kompetencje społeczne i wiedzę z zakresu psychologii osób uwikłanych w przemoc, przepisów prawa, zasad budowania planu pracy z rodziną.

Zapraszamy do końca 2020 roku.
Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.
Więcej.