Darowizna

Wystarczająco dobry rodzic 2

To projekt dla rodziców i opiekunów z Mazowsza, zarówno tych, którzy szukają sposobów na pogłębienie więzi z własnym dzieckiem, jak i tych, którzy potrzebują narzędzi do poprawy relacji w związku z kryzysem, jakiego wspólnie z dzieckiem doświadczają.

Proponujemy:

  • Konsultacje diagnostyczne psychologiczno-pedagogiczne – rozpoznające sytuację opiekuńczo-wychowawczą oraz definiujące przyczyny zgłoszenia w kategoriach psychologicznych mechanizmów organizujących sytuację rodzinną i nazywające obszary do pracy i/lub zmiany;
  • Coaching rodzicielski – skoncentrowany na kwestiach opiekuńczo-wychowawczych, zasobach rodziny, wyznaczaniu wspólnych celów, rozpoznawanie obszarów wpływu i sprawczości, szukaniu sojuszników wspierających zmianę, spotkania dla jednego rodzica, zapraszamy także pary rodziców/opiekunów;
  • Doradztwo rodzinne – spotkania z terapeutą mające na celu pogłębienie diagnozy problemów i potrzeb rodziny i wypracowywaniu bezpiecznej relacji chroniących z jednej strony prawa wszystkich członków rodziny, z drugiej – potrzeby rozwojowe dzieci;
  • Konsultacje prawnik-psycholog – ukierunkowujące perspektywę rodziców/opiekunów na wzajemną współpracę na rzecz konstruktywnych, realistycznych rozwiązań problemów opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału ról: partnerskich i rodzicielskich. Połączenie doradztwa i psychoedukacji zmniejsza temperaturę konfliktu;
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych – dla rodziców / opiekunów; wyposażające w wiedzę i umiejętności tworzenia bezpiecznej relacji z dzieckiem i konstruktywnego sposobu radzenia sobie w z kryzysem w relacji z nim;
  • Spotkania edukacyjno-kulturalne – spotkania w oparciu o projekcję filmową dostarczającą wspólnego doświadczenia, wzbogaconego o aktywności uczącego rozumienia siebie, innych i świata oraz dyskusję wokół istotnych tematów wychowawczych prowadzoną przez specjalistów.

Wystarczająco dobry rodzic 2 jest kolejną edycją zadania realizowanego z powodzeniem w ubiegłych latach, cieszącego się zainteresowaniem i dobrze ocenionego przez beneficjentów.

Wystarczająco dobry rodzic 2 to projekt dla mieszkańców województwa mazowieckiego, rodzin zastępczych z aglomeracji warszawskiej, powiatów grójeckiego, piaseczyńskiego i zachodnio-warszawskiego i pozostałych regionów Mazowsza.

Potrwa do końca listopada 2025 roku.

Udział w zadaniu jest całkowicie bezpłatny i można do niego przystąpić w każdej chwili.

Wystarczy zadzwonić pod numer 797 924 700 lub 797 850 874. Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

Działania projektowe odbywają się w centrum Warszawy w siedzibie Stowarzyszenia OPTA. Sprawdź gdzie.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

we   ere  bnmmMazowsze

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzezwosci