Darowizna

Szkolenia dla ursynowskich służb pomocowych

Jesienne edycje.

W dniach 17 i 18 listopada oraz 7 i 8 grudnia w godzinach od 9:00 do 16:00 odbyły się jesienne edycje szkolenia dla ursynowskich służb pomocowych współpracujących przy realizowaniu procedury NK. W spotkaniach, które odbyły się w sali szkoleniowej Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów,  przy Alei KEN wzięli udział przedstawiciele ursynowskiej policji, kuratorskiej służby sądowej oraz pracownicy socjalni. Tematykę szkoleń zdominowała potrzeba edukacji w zakresie przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rozporządzenia RM w sprawie realizacji procedury Niebieskie Karty. Dalej  pracowano nad wzmocnieniem współpracy służb oraz podniesieniem ich kompetencji wobec przemocy domowej.

Dziękujemy za uczestnictwo!!!

Tym samym zakończyliśmy cykl szkoleń dla ursynowskich służb pomocowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trwa realizacja szkoleń warsztatowych dla specjalistów z Ursynowa pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej: Ursynów Q Współpracy.

W dniach 16 i 17 listopada w godzinach od 9:00 do 16:00 odbyła się trzecia tura szkolenia dla ursynowskich służb pomocowych współpracujących w ramach realizowania procedury NK. W spotkaniach, które odbyły się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów, przy Alei KEN 61 wzięli udział ursynowscy policjanci, kuratorzy sądowi oraz asystenci rodziny. Pracowano nad wzmocnieniem współpracy służb oraz podniesieniem ich kompetencji wobec przemocy domowej.
Dziękujemy za uczestnictwo!!!

Przed nami jeszcze jedna grudniowa edycja, w trakcie której uczestnicy zapoznają się także z niektórymi przepisami nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 9 marca 2023 roku, która weszła w życie 22 czerwca 2023 roku.

W ramach tego samego zadania Stowarzyszenie OPTA realizuje także do końca grudnia 2023 doradztwo prawne dla konkretnych specjalistów pracujących w indywidualnych przypadkach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpoczęliśmy realizacje projektu szkoleniowego dla specjalistów służb pomocowych z Ursynowa pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej: Ursynów Q Współpracy.

W dniach 15 i 16 czerwca w godzinach od 9:00 do 16:00 odbyła się kolejna edycja szkolenia dla ursynowskich służb pomocowych współpracujących w ramach realizowania procedury NK. W spotkaniach, które tym razem odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia OPTA, przy ulicy Marszałkowskiej 85 wzięli udział głównie przedstawiciele ursynowskich placówek oświatowych: szkół i przedszkoli oraz pracownicy socjalni i kuratorzy rodzinni. Pracowano nad wzmocnieniem współpracy służb oraz podniesieniem ich kompetencji wobec przemocy domowej.
Dziękujemy za uczestnictwo!!!

Przed nami, jesienią kolejne szkolenia, w trakcie których uczestnicy zapoznają się także z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 9 marca 2023 roku, wchodzącą w życie 22 czerwca 2023 roku.

W ramach zadania Stowarzyszenie OPTA realizuje także doradztwo prawne dla konkretnych specjalistów pracujących w indywidualnych przypadkach.

12