Darowizna

Wystarczająco Dobry Rodzic

Zapraszamy do kolejnej edycji naszego projektu dla rodziców i opiekunów z aglomeracji warszawskiej!

Zapraszamy rodziców i opiekunów z województwa mazowieckiego, w szczególności z powiatów pruszkowskiego, grójeckiego, wołomińskiego oraz zachodnio-warszawskiego do wzięcia udziału w projekcie Wystarczająco Dobry Rodzic.

Jeśli doświadczasz trudności opiekuńczych czy wychowawczych będących skutkiem kryzysu rodzinnego ta pomoc jest właśnie dla Ciebie!

Oferujemy:

 • konsultacje psychologiczno-pedagogiczne w celu zdiagnozowania trudności oraz
 • spotkania premediacyjne i mediacje rodzinne stwarzające rodzicom możliwość porozumienia, co do sposobu sprawowania opieki.  

Wspieramy rodziców w poszerzaniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzymy przestrzeń do budowania porozumienia.

Ofertę kierujemy do osób, które:

 • czują się bezradne i brakuje im wiary w siebie w sprawach wychowawczych;
 • doświadczają konfliktów w rodzinie;
 • borykają się z rozwodem czy rozstaniem;
 • zmagają się z przewlekłą chorobą w rodzinie lub uzależnieniem;
 • obawiają się, że z powodu trudności w rodzinie mogą stracić dzieci.

Udział w projekcie może zapoczątkować zmianę w relacjach rodzinnych uczestników i wpłynąć realnie na poprawę sytuacji w ich rodzinach. Pozwoli uczestnikom na:

 • trafniejsze rozpoznawanie potrzeb własnych i dzieci;
 • wzmocnienie więzi rodzinnych;
 • skuteczniejsze radzenie sobie z pojawiającymi się trudnościami;
 • poprawę komunikacji w ich rodzinach;
 • budowanie optymalnego rodzicielskiego planu opieki i wychowania.

Jak zatem zostać wystarczająco dobrym rodzicem?

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń stowarzyszenia, a szczególnie z zeszłorocznej udanej edycji, proponujemy cztery kroki do osiągnięcia tego celu:

 1. Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne z rodzicami/ opiekunami, podczas których wspólnie zdiagnozujemy problemy Twojej rodziny pod kątem istniejących przyczyn trudności opiekuńczo - wychowawczych i zaproponujemy możliwe ścieżki zmiany;
 2. Coaching rodzicielski, w ramach którego razem z Wami przyjrzymy się problemom, potrzebom i zasobom Waszej rodziny, pomożemy w określeniu Waszych celów i sposobów ich realizacji, co może posłużyć poprawie rodzinnych relacji;
 3. Mediacje rodzinne poprzedzone spotkaniem premediacyjnym, które pozwolą na spokojną rozmowę o Waszych rodzinnych celach i sposobach dochodzenia do nich, pomogą w wypracowaniu porozumienia i opracowaniu optymalnego rodzicielskiego planu opieki i wychowania lub innych potrzebnych dla Was rozwiązań;
 4. Spotkania edukacyjno-kulturalne, które posłużą wspólnej rozmowie ze specjalistami stowarzyszenia: psychoterapeutami i prawnikami o problemach rodzinnych; bazą każdego spotkania będzie wspólne oglądanie wybranego filmu o tematyce rodzinnej (obyczajowej).

Stowarzyszenie OPTA zaprasza!

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 17.00, pod numerami: 797 924 700 i 22 622 52 52.

Udział jest bezpłatny. 

Projekt trwa do 30 listopada 2022 roku.

Zgłoś się do nas!

 nm
Projekt jest dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.