Darowizna

Publikacje

Procedura Niebieskie Karty od nowa

W czerwcu 2023 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zawierają one wiele rozwiązań mających służyć dalszej poprawie sytuacji osób dotkniętych przemocą.
Poradnik został napisany z myślą o specjalistach w celu wsparcia ich w sprawnym poruszaniu się po nowych przepisach i podpowiedzenia możliwych sposobów działania.
więcej

Nieporadnik

Niniejsza broszura nie jest przepisem na rodzicielstwo, nie jest spisem pobożnych życzeń, tym bardziej nie jest listą przestróg ani ostrzeżeń.
więcej

Idę do psychologa

Zachęcamy do lektury publikacji dla dzieci, zawierającej proste wskazówki przed pierwszym spotkaniem z psychologiem/psychoterapeutą.
więcej

Dziecko u psychologa

Zachęcamy do lektury poradnika dla specjalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów) pracujących z dziećmi oraz dla rodziców.
więcej

Niebieskie Karty - Kiedy, dlaczego i jak? Podstawy prawne i praktyka

Zachęcamy do lektury wszystkich specjalistów realizujących procedury Niebieskie Karty w Warszawie.
więcej

Niebieski raport

Jesienią 2015 roku zostały przeprowadzone pilotażowe badania 131 osób doznających przemocy z Warszawy na rzecz których jest lub była do końca 2014 roku realizowana procedura Niebieskie Karty.
więcej

Materiały dotyczące procedury Niebieskie Karty

Do poradników jest dołączony zestaw ulotek dedykowanych kolejno osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom starszym i dzieciom doznającym przemocy oraz osobom stosującym przemoc z podstawowymi informacjami pozwalającymi rozpoznać krzywdzenie oraz zawierających informacje dotyczące adekwatnych miejsc pomocy, a także mapka Warszawy zawierająca listę instytucji inicjujących procedurę
”Niebieskie Karty” oraz miejsca, gdzie osoby uwikłane w przemoc domową mogą uzyskać pomoc
więcej

Pomyśl o sobie

Poradnik jest częścią projektu „Pomyśl o sobie – wsparcie i aktywizacja rodzin osób chorych” realizowanego przez Stowarzyszenie OPTA w ramach
więcej

Jak budować plan pomocy?

Poradnik wraz z filmem instruktażowym dla grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty. Omawia możliwe sposoby konstruowania wraz z Klientką/em indywidualnego planu pomocy.
więcej

Jak pracować w grupach roboczych?

Poradnik wraz z poglądowym filmem jest przeznaczony dla osób pracujących w ramach procedury Niebieskie Karty, w szczególności będących członkami grup roboczych. Bez względu na to czy trafi do osoby posiadającej doświadczenie uczestniczenia w grupie roboczej czy całkowicie zaskoczonej przez pierwsze w życiu zawodowym powołanie, będzie użyteczną pomocą.
więcej