Publikacje

Idę do psychologa

Zachęcamy do lektury publikacji dla dzieci i nastolatków, zawierającej proste wskazówki przed pierwszym spotkaniem z psychologiem/psychoterapeutą.
więcej

Dziecko u psychologa

Zachęcamy do lektury poradnika dla specjalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów) pracujących z dziećmi oraz dla rodziców.
więcej

Niebieskie Karty - Kiedy, dlaczego i jak? Podstawy prawne i praktyka

Zachęcamy do lektury wszystkich specjalistów realizujących procedury Niebieskie Karty w Warszawie.
więcej

Niebieski raport

Jesienią 2015 roku zostały przeprowadzone pilotażowe badania 131 osób doznających przemocy z Warszawy na rzecz których jest lub była do końca 2014 roku realizowana procedura Niebieskie Karty.
więcej

Materiały dotyczące procedury Niebieskie Karty

Do poradników jest dołączony zestaw ulotek dedykowanych kolejno osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom starszym i dzieciom doznającym przemocy oraz osobom stosującym przemoc z podstawowymi informacjami pozwalającymi rozpoznać krzywdzenie oraz zawierających informacje dotyczące adekwatnych miejsc pomocy, a także mapka Warszawy zawierająca listę instytucji inicjujących procedurę
”Niebieskie Karty” oraz miejsca, gdzie osoby uwikłane w przemoc domową mogą uzyskać pomoc
więcej

Pomyśl o sobie

Poradnik jest częścią projektu „Pomyśl o sobie – wsparcie i aktywizacja rodzin osób chorych” realizowanego przez Stowarzyszenie OPTA w ramach
więcej

Jak budować plan pomocy?

Poradnik wraz z filmem instruktażowym dla grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty. Omawia możliwe sposoby konstruowania wraz z Klientką/em indywidualnego planu pomocy.
więcej

Jak pracować w grupach roboczych?

Poradnik wraz z poglądowym filmem jest przeznaczony dla osób pracujących w ramach procedury Niebieskie Karty, w szczególności będących członkami grup roboczych. Bez względu na to czy trafi do osoby posiadającej doświadczenie uczestniczenia w grupie roboczej czy całkowicie zaskoczonej przez pierwsze w życiu zawodowym powołanie, będzie użyteczną pomocą.
więcej

Rodzina w kryzysie

Podręcznik dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną skierowaną do rodzin w trudnej sytuacji. W podręczniku autorki przedstawiają koncepcję, formy i metody pracy wypracowane i realizowane przez zespół Stowarzyszenia OPTA.
więcej

Idę do psychologa

Książka przeznaczona dla dzieci, które przygotowują się do pierwszego spotkania z psychologiem. Dlaczego chodzi się do psychologa? Kim on jest? Czy powtarza komuś to, o czym mu mówię? - na te pytania odpowiada publikacja napisana prostym, zrozumiałym językiem.
więcej