Darowizna

Darowizna

Stowarzyszenie OPTA – prawie 30 lat udziela pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób i rodzin w kryzysie.  

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, trenerów, szkoleniowców i konsultantów.

Działamy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających kryzysy, związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy i/lub współuzależnienia.

Nie jest zapisywany, ale jest wymagany przez operatora płatności internetowych - Przelewy24.