Darowizna

Widzę–Towarzyszę 2

Warsztaty edukacyjne dla rodziców, warsztaty dla nastolatków oraz warsztaty dla rodzin.

Celem programu realizowanego w okresie od czerwca 2022 roku do listopada 2022 roku jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu a w efekcie przemocą domową oraz pomoc matkom i ojcom w odnalezieniu się w swojej roli bezpiecznego, „widzącego", odpowiedzialnego opiekuna i towarzysza dziecka. Program adresowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego, a w szczególności do osób z powiatu pruszkowskiego oraz piaseczyńskiego.

W ramach projektu zapraszamy do udziału w następujących działaniach:

Warsztaty edukacyjne dla rodziców, którzy:

 • mają trudności opiekuńczo-wychowawcze;
 • nie rozumieją zachowań swojego dziecka wątpią w swoje kompetencje;
 • chcą pogłębić więź ze swoim dzieckiem, pomóc mu w rozwoju pozytywnego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności;
 • byli lub są w trudnej sytuacji życiowej (problemy alkoholowe, konflikty, przemoc);
 • obserwują, że ich relacje z dziećmi pogorszyły się w okresie długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią;
 • obserwują, że sytuacja geopolityczna wpływa negatywnie na stan psychiczny ich dzieci.

Warsztaty dla nastolatków, którzy:

 • mają kłopoty ze zrozumieniem siebie i innych;
 • chcieliby lepiej rozpoznawać i rozumieć swoje uczucia i potrzeby;
 • nie radzą sobie ze stresem;
 • nie odnajdują się w grupie rówieśników;
 • mają kłopoty z odmawianiem innym;
 • czują się „niewidziani”;
 • odczuwają negatywne skutki długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią;
 • odczuwają niepokój i lęk związany z sytuacją geopolityczną.

Warsztaty rodzinne

Proponujemy twórcze spędzenie czasu z dzieckiem poprzez zabawę i zajęcia manualne; możliwość zobaczenia dziecka na tle grupy, jego reakcji i sposobów funkcjonowania i wyrażania siebie w oparciu o wprowadzane na zajęciach normy. Rodzice będą mogli przyjrzeć się swojej roli towarzysza dziecka.

Konsultacje psychologiczne dla rodziców

Konsultacje są przeznaczone dla rodziców uczestniczących w warsztatach i zainteresowanych odniesieniem się do swojej indywidualnej sytuacji życiowej, jak również dla tych, którym nie uda się skorzystać z oferty działań grupowych.

Zapisy: tel. 797 924 700 lub 797 850 874. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Widzę-Towarzyszę 2”.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

we   cvb  bnmmMazowsze