Darowizna

Siła Proaktywności 3

Jeżeli doznajesz przemocy ze strony bliskich, do tego płacisz wymierną cenę alkoholizmu kogoś ze swojego otoczenia przyjdź do nas!

Kompleksowa pomoc dla osób doznających przemocy domowej ponadto dotkniętych konsekwencjami problemu alkoholowego w ich najbliższym otoczeniu.
Udział w projekcie pozwoli na ograniczenie szkód jakie to za sobą niesie. Umożliwi pozyskanie narzędzi do pracy własnej, samodzielnego planowania oraz osiągania wytyczonych celów. Będzie to możliwe poprzez zintegrowaną, kompleksową indywidualną i grupową pomoc dla uczestniczek i uczestników zadania.

Udział w „Sile Proaktywności 3” pomoże zwiększyć motywację do egzekwowania swoich praw oraz nabycia konkretnych umiejętności umożliwiających zmianę postawy z biernej i bezradnej na proaktywną, to zapewni skuteczne powstrzymanie przemocy doznawanej ze strony bliskich. Umożliwi zbudowanie przestrzeni i narzędzi do pracy własnej, co pozwoli na samodzielne planowanie i osiąganie wytyczonych celów.

Dla uczestniczek i uczestników w „Sile Proaktywności 3” przygotowaliśmy:

  • Konsultacje diagnostyczne - rozpoznanie sytuacji pod kątem przemocy i uzależnienia;
  • Konsultacje prawne - diagnoza sytuacji prawnej uczestników i zidentyfikowanie najpilniejszych potrzeb i trudności oraz określenie celów działania;
  • Konsultacje psychologiczne - diagnoza sytuacji psychologicznej uczestników oraz doraźne wsparcie;
  • Konsultacje rodzicielskie - diagnoza sytuacji dzieci w rodzinie dotkniętej przemocą i uzależnieniem oraz identyfikacja problemów wychowawczych i oddziaływania wspierające;
  • Warsztaty psychoedukacyjne w zakresie:
    - rozpoznawania przejawów i mechanizmów przemocy domowej i uzależnień oraz ich wpływu na funkcjonowanie całej rodziny, w szczególności dzieci, a także identyfikowania trudności występujących w dysfunkcyjnych rodzinach;
    - kształtowania własnej sprawczości w ramach postawy proaktywnej jako alternatywy dla postawy reaktywnej charakterystycznej dla osób uwikłanych w przemoc i uzależnienia.

Siła Proaktywności 3 jest kolejną edycją zadania realizowanego z powodzeniem w ubiegłych latach, cieszącego się zainteresowaniem i dobrze ocenionego przez uczestników.

Siła Proaktywności to projekt dla mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego oraz grójeckiego i pozostałych regionów Mazowsza.
Potrwa do końca listopada 2023 roku.

Udział w zadaniu jest całkowicie bezpłatny i można do niego przystąpić w każdej chwili. Wystarczy zadzwonić pod numer 797 924 700 lub 797 850 874. Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

Działania projektowe odbywają się w centrum Warszawy w siedzibie Stowarzyszenia OPTA. Sprawdź gdzie.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

we   ere  bnmmMazowsze

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzezwosci