Darowizna

Widzę Towarzyszę 3

Kontynuacja projektu, który w ostatnich dwóch latach cieszył się dużym powodzeniem i otrzymał pozytywne oceny uczestników! Jego celem jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych uczestników projektu.

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne dla rodziców, warsztaty dla nastolatków oraz warsztaty dla rodzin.

nasd

Widzę Towarzyszę 3 jest dla rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu z przemocą domową w tle. Udział w zajęciach da szansę matkom i ojcom w odnalezieniu się w swojej roli bezpiecznego, „widzącego", odpowiedzialnego opiekuna i towarzysza dziecka.

Projekt potrwa do listopada 2025 i jest całkowicie nieodpłatny.

Program adresowany jest do mieszkańców Mazowsza, a w szczególności powiatu pruszkowskiego oraz piaseczyńskiego.

Zachęcamy do udziału w:

Warsztaty edukacyjne dla rodziców, którzy:

 • mają trudności opiekuńczo-wychowawczenie
 • nie rozumieją zachowań swojego dziecka
 • wątpią w swoje kompetencje
 • chcą pogłębić więź ze swoim dzieckiem, pomóc mu w rozwoju pozytywnego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności,
 • byli lub są w trudnej sytuacji życiowej (problemy alkoholowe, konflikty, przemoc)
 • obserwują, że ich relacje z dziećmi pogorszyły się w okresie długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią
 • obserwują, że sytuacja geopolityczna wpływa negatywnie na stan psychiczny ich dzieci

Warsztaty dla nastolatków, którzy:

 • mają kłopoty ze zrozumieniem siebie i innych
 • chcieliby lepiej rozpoznawać i rozumieć swoje uczucia i potrzeby
 • nie radzą sobie ze stresem
 • nie odnajdują się w grupie rówieśników
 • mają kłopoty z odmawianiem innym
 • czują się „niewidziani”
 • odczuwają negatywne skutki długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią
 • odczuwają niepokój i lęk związany z sytuacją geopolityczną

Warsztaty rodzinne:

Proponujemy twórcze spędzenie czasu z dzieckiem poprzez zabawę i zajęcia manualne; możliwość zobaczenia dziecka na tle grupy, jego reakcji i sposobów funkcjonowania i wyrażania siebie w oparciu o wprowadzane na zajęciach normy. Rodzice będą mogli przyjrzeć się swojej roli towarzysza dziecka.

Konsultacje psychologiczne dla rodziców:

Konsultacje są przeznaczone dla rodziców uczestniczących w warsztatach i zainteresowanych odniesieniem się do swojej indywidualnej sytuacji życiowej, jak również dla tych, którym nie uda się skorzystać z oferty działań grupowych.

Zapisy i więcej informacji: tel. 797 924 700 lub 797 850 874

Zajęcia są prowadzone w siedzibie Stowarzyszenie OPTA w centrum Warszawy. Sprawdź gdzie.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

mnbnmm  yreMazowsze

 

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzezwosci