Darowizna

SIŁA PROAKTYWNOŚCI 2

Serdecznie zapraszamy osoby doświadczające przemocy w rodzinie i zmagające się z uzależnieniem bliskiej osoby z aglomeracji warszawskiej, w szczególności zamieszkujące w powiecie warszawskim zachodnim i gminach powiatu pruszkowskiego i otwockiego, do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Siła Proaktywności 2.

Podczas najbliższych kilku miesięcy, w ramach projektu, w Stowarzyszeniu OPTA będzie można skorzystać z następujących form wsparcia:

  • konsultacji ze specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu diagnozy sytuacji przemocy oraz wskazania możliwych form pomocy;
  • konsultacji prawnych w celu omówienia sytuacji prawnej i zaplanowania strategii działania; 
  • konsultacji psychologicznych, w trakcie których zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji emocjonalnej uczestników oraz będzie realizowane krótkoterminowe wsparcie;
  • konsultacji rodzicielskich, które pomogą rodzicom uporać się z problemami wychowawczymi, wynikającymi z przemocy i uzależnienia w rodzinie;
  • warsztatów umiejętności psychospołecznych, które dadzą możliwość nabycia umiejętności potrzebnych do pokonania poczucia bezradności i wypracowania proaktywnej postawy.

Udział w projekcie jest bezpłatny i trwa do końca listopada tego roku!

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

we   cvb  bnmmMazowsze