Darowizna

 

Po MOC w kryzysie

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie "Po MOC w kryzysie" dedykowanym młodzieży od 16 r.ż./dorosłym z m.st. Warszawy, którzy aktualnie przeżywają kryzys i/lub negatywne konsekwencje na skutek doznanej traumy wynikającej z doświadczenia przemocy jak również innych zagrażających zdrowiu i życiu przeżyć.

W ramach pomocy psychologicznej oferujemy konsultacje diagnostyczno-interwencyjne z psychotraumatologiem oraz warsztaty psychoedukacyjne.

 

Konsultacje diagnostyczno-interwencyjne z psychotraumatologiem

Indywidulana praca będzie polegała na diagnozie psychicznych konsekwencji traumatycznych doświadczeń oraz na interwencji psychotraumatologa celem wydobycia i wzmocnienia własnych zasobów psychologicznych jak również pomoc w wypracowywaniu metod radzenia sobie po doświadczeniu traumy. 

Warsztaty

Warsztaty dadzą możliwość zgłębienia następujących obszarów: czym jest trauma? Jakie są jej uwarunkowania i konsekwencje? Jakie procesy mózgowe zachodzą na skutek doświadczenia ekstremalnego stresu? Zaproponujemy sposoby radzenia sobie ze skutkami traumy takimi jak depresja, lęk, gniew, poczucie winy i wstyd. 

 

Jeśli zmagasz się z lękiem, obniżonym nastrojem, masz poczucie winy czy utrzymujący się gniew oraz doświadczyłeś przemocy, nagłej utraty zdrowia u siebie lub osoby bliskiej czy przeżyłeś wypadek zapraszamy Cię do udziału w projekcie. Nauczysz się bezpiecznie nazywać trudne emocje i radzić sobie z depresją, lękiem, złością które często towarzyszą przeżytej traumie.

Udział w działaniach jest bezpłatny, poprzedzony indywidualną konsultacją. Projekt trwa do końca listopada bieżącego roku. Liczba miejsc ograniczona!

Zapisy pod numerem telefonu 797 924 700 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00.

 

Syrenka
Zadanie finansowane w ramach małych dotacji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku na realizację działań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m. st. Warszawie na lata 2021-2025