AA

Program studium

Obecnie Studium Terapii Rodziny trwa 4 lata. Nowy program obowiązuje od 2008 roku (od V edycji). 4-letnie Studium Psychoterapii Rodziny obejmuje:

  • 250 godzin teorii (wykłady i seminaria),
  • 350 godzin warsztatów szkoleniowych,250 godzin własnej pracy terapeutycznej
    • 190 h terapii grupowej w ramach programu szkoleniowego
    • 60 h terapii indywidualnej, nie objętej programem szkoleń
  • 150 godzin superwizji grupowej,
  • 300 godzin stażu klinicznego, zaliczenie każdego roku w formie prac pisemnych i testu.

Szczegolowy program studium