AA

Kadra dydaktyczna

Alina Naporowska

Absolwentka IPSiR-u, Uniwersytet Warszawski, certyfikowana superwizorka psychoterapii oraz treningu grupowego i warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest doświadczoną psychoterapeutką specjalizującą się w pracy z parami i rodzinami w podejściu systemowym. Od prawie 30 lat prowadzi praktykę psychoterapeutyczną: przez 20 w zespole PZP „Synapsis”, gdzie przez 10 była kierownikiem tego ośrodka. Aktualnie ma prywatną praktykę w Warszawie. Równolegle, stale prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii (na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym) oraz superwizje indywidualne i grupowe. W Studium prowadzi warsztaty szkoleniowe z zakresu systemowej pracy z rodziną i superwizję.

Bożena Winch

Psycholożka, psychoterapeutka. Certyfikowana terapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeutka Polskiego Towarzystw Psychiatrycznego, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Współtworzyła i współorganizowała Krajową Szkołę Psychoonkologii przy Polskim Towarzystwie Psychoonkologicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, w tym także pacjentów chorych onkologicznie i ich rodziny. Prowadzi superwizję indywidualną (terapia indywidualna, rodzinna, małżeńska) i dla zespołów (m.in dla psychologów pracujących w oddziałach onkologicznych dla dorosłych i dla dzieci, dla psychologów pracujących w hospicjach dla dorosłych, dla zespołu psychologów Towarzystwa Pomocy Młodzieży). Od lat zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń dla psychologów (w tym także do certyfikatu z psychoterapii), dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności. W Studium prowadzi warsztaty szkoleniowe z procesu psychoterapii, pracy z parą i superwizję.

Jolanta Berezowska

Lekarz psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka PTP. Posiadane certyfikaty: certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; European Certificate of Psychotherapy przyznany przez European Association for Psychotherapy, certyfikat NLP Practitioner przyznany przez Institute for Integrative Communication. Specjalizacja: zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, lęki, depresje, problemy rodzinne i par. W Studium prowadzi warsztaty dotyczące zastosowania genogramu, przekazów trans generacyjnych i zaburzeń odżywiania.

Tomasz Kudelski

Psycholog, psychoanalityk, analityk grupowy. Superwizor psychoterapii indywidualnej i grupowej, psychoterapeuta szkoleniowy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Prowadzi prywatną praktykę. W Studium prowadzi wykłady z podejścia psychoanalitycznego.

Dr Szymon Chrząstowski

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest autorem kilkunastu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Jego badania poświęcone są kształtowaniu się bliskości w rodzinach osób z zaburzeniami psychicznymi. Ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii (między innymi w Tavistock Clinic). W Studium prowadzi warsztaty z terapii narracyjnej oraz wykłady z etyki.

Piotr Woźniak

Lekarz, specjalista psychiatra. Studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1996r., specjalizacja I stopnia w zakresie psychiatrii w 1999r., specjalizacja II stopnia w zakresie psychiatrii 2003r. W zakresie psychoterapii związany z Instytutem Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie, gdzie w latach 1995-2001 ukończył szkolenie teoretyczne w zakresie analizy grupowej. W latach 2003-2010 pod superwizją członków Instytutu. W Studium prowadzi wykłady z farmakoterapii oraz współpracy psychologa z psychiatrą.

Joanna Markiewicz

Psycholożka, trenerka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Rodzin prowadzone przez prof. D. Mostwin, I i II stopień szkolenia dla terapeutów w zakresie Systemowych Ustawień Rodzinnych. Autorka artykułów i materiałów adresowanych do rodziców i profesjonalistów, w tym podręcznika „Rodzina w Kryzysie”. Twórczyni i realizatorka programu „Szkoła Rodziców”, w tym programu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Współautor koncepcji pracy terapeutycznej z grupami dzieci i młodzieży wypracowanej przez O.R.U.W. przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Koordynator i realizator szkolenia „Studium Socjoterapii” – Aktywne Metody w Pracy z Dziećmi i Młodzieżą. Prowadzi terapię rodzin, warsztaty rodzinne, grupy psychoedukacyjne i terapeutyczne dla rodziców. Od wielu lat szkoli psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych. W Studium prowadzi warsztaty z pracy z rodziną, dzieckiem i rodzicami.

Iza Sawicka

Studia na Wydziale Psychologii UW ukończyła w 1986r. Odbyła 4-letnie szkolenie w zakresie terapii systemowej, a także 4-letnie szkolenie psychoanalityczne w Instytucie Grupowej Analizy Rasztów. W ciągu ponad 20-tu lat pracy terapeutycznej uzyskała: I-szy stopien specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej człowieka dorosłego, certyfikat psychoterapeutyczny rekomendowany przez PTP. Jest także trenerem treningów interpersonalnych /II-giego stopnia/. Aktualnie od lat prowadzi, w gabinecie psychoterapii, długoterminową terapię indywidualną zorientowaną psychoanalitycznie, a także analityczną terapię grupową. Prowadzi treningi inerpersonalne i intrapsychiczne. Zajmuje się także szkoleniem adeptów psychoterapii. W Studium prowadzi warsztaty szkoleniowe i grupy psychoterapeutyczne.

Wiesław Sokoluk

Pedagog i seksuolog. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od 30 lat zajmuje się seksuologią kliniczną i rozwojową prowadząc w tych obszarach praktykę psychoterapeutyczną oraz działalność edukacyjną i szkoleniową. Przez wiele lat współpracował z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Funduszem Ludnościowym Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Krajowym Centrum ds. AIDS w realizacji programów dotyczących zdrowia seksualnego. Wieloletni członek zarządu i superwizor PTS. W Studium prowadzi warsztaty z psychoseksuologii.

Dr hab. Anna Cierpka

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: rodzina jako środowisko wychowawcze, rozwój tożsamości jednostki w kontekście rodzinnych narracji, zastosowanie metod analizy narracji w badaniach psychologicznych. Autorka wielu artykułów poświęconych psychologii narracyjnej, współredaktor książek Narracja: koncepcje i badania psychologiczne oraz Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza. W praktyce psychologicznej (Centrum Pomocy Profesjonalnej, Warszawa) wykorzystuje założenia terapii systemowej, pracując indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą. Zajmuje się także terapią rodzinną i terapią par. W Studium prowadzi wykłady i warsztaty z terapii rodzinnej.

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Pedagożka, psychoterapeutka. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej i Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji ze specjalnością psychoterapia indywidulana i grupowa. Ukończyła roczny krus Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP) oraz półroczny kurs z psychologii klinicznej organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej, Poradni Uzależnień w Pruszkowie, Fundacji Dzieci Niczyje oraz w Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w podejściu psychodynamicznym ale bliska jej jest idea integracji w psychoterapii. Od 2004 roku w Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną dla dorosłych oraz grupy i warsztaty dla dzieci i rodziców. W Studium prowadzi grupę terapeutyczną.

Agnieszka Zemło

Jest certyfikowanym analitykiem grupowym. Ukończyła Kurs z Psychologii Klinicznej organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowujący do prowadzenia psychoterapii grupowej i psychoterapii indywidualnej. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Ukończyła również Kurs trenerski w Szkole Trenerów Fundacji „Synapsis”. Uzyskała certyfikat profilaktyki uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym. Jest absolwentką Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. W Studium prowadzi grupę terapeutyczną.

Maja Tuszewska

Pedagog, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, analityk grupowy, członek Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów". Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i grupową. W Studium prowadzi grupę terapeutyczną.

Studium prowadzone jest przez placówkę doskonalenia zawodowego Ośrodek Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA. Ośrodek jest wpisany do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego. Prowadzi działalność szkoleniową od 1996 roku. Szkolenia w ramach Studium Terapii Rodziny prowadzone są przez pracowników naukowych UW, SWPS oraz psychoterapeutów z wieloletnią praktyką kliniczną związaną z nurtem psychodynamicznym i systemowym. W szkoleniu korzystamy z doświadczeń trenerskich wzbogacających warsztat pracy (trenerzy i superwizorzy PTP) oraz bogatej praktyki klinicznej zespołu realizatorów, która wnoszona jest m. in. jako materiał do analizy przypadków.

Bartosz Treger

Doktor nauk medycznych, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz specjalista terapii środowiskowej.
Pracuje w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem kilkudziesięciu artykułów, prac naukowych, referatów oraz wystąpień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach naukowych zarówno w Polsce jak i zagranicą.