AA

Cele

  1. Przygotowanie uczestników do prowadzenia terapii rodzin w ujęciu systemowym.
  2. Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii indywidualnej
    w podejściu psychodynamicznym.
  3. Wyposażenie uczestników w wiedzę o etiologii, diagnozie i terapii wybranych zaburzeń psychicznych
    i zaburzeń osobowości.
  4. Przygotowanie uczestników do pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną.

Szkoła psychoterapii uczy pracy terapeutycznej z systemem rodzinnym. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychopatologii, psychoterapii i terapii rodzin.