AA

Uczestnicy

Szkoła psychoterapii przeznaczona jest dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, lekarzy, studentów kończących studia oraz dla innych osób przygotowujących się do pracy terapeutycznej w kontekście systemu rodzinnego.

Podstawą teoretyczną szkolenia jest orientacja psychodynamiczna i systemowa terapia rodzin. Program obejmuje następujące zagadnienia:

  • etiologia i terapia wybranych syndromów psychopatologicznych,
  • uczenie podstaw kontaktu, kontraktu i procesu terapeutycznego,
  • uczenie diagnozowania i wprowadzania zmian w systemie rodzinnym,
  • uczenie wybranych form pracy z grupą.

Ośrodek Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA, organizator Studium, posiada status Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli działającej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.09.2000r. (nr 12B/NPDN/2007).