AA

Metody szkolenia

Proces uczenia oparty jest na czterech wzajemnie uzupełniających się formach edukacji i rozwoju osobistego.

  1. Psychoterapia w oparciu o udział w dwuletniej terapii grupowej ( grupa 7 – 8 osobowa). Grupa uczestniczy w 21 siedmiogodzinnych sesjach odbywających się raz w miesiącu. Cykl terapii rozpoczyna 3 – dniowa grupa otwarcia prowadzona w całej grupie szkoleniowej. Po tym spotkaniu grupa dzielona jest na 2 grupy terapeutyczne prowadzone przez dwóch terapeutów uczestniczących w grupie otwarcia. W tym bloku studenci uczestniczą też w warsztatach genogramu (30 godz.).
  2. Wykłady i seminaria odbywające się raz w miesiącu. Trwają 3 godziny, prowadzone są przez pracowników naukowych wyższych uczelni lub specjalistów w danym temacie.
  3. Warsztaty tematyczne odbywają się raz w miesiącu, trwają 12 godzin. Jest to blok praktyczny z elementami wykładowymi prowadzony w oparciu o aktywne metody uczenia. Warsztaty są autorskimi programami szkolenia w danym obszarze wiedzy realizowanym w oparciu o metody aktywne takie jak; analiza i opracowywanie osobistych doświadczeń uczestników, podejmowanie ról i zadań związanych z procesem terapeutycznym, wchodzenie w rolę członków rodzin i pacjentów indywidualnych, doświadczanie roli psychoterapeuty, analizę zaangażowania, trudności, pracę z pacjentem i rodziną na forum w oparciu o przygotowane przypadki. Prowadzący warsztaty przygotowuje plan warsztatu i materiały dla uczestników. Wszystkie dokumenty są archiwizowane.
  4. Superwizja odbywa się w małych 5 – 6 osobowych grupach przez 2 lata. Grupa spotyka się raz w miesiącu. Superwizja trwa 5 godzin. Prowadzone są przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o dużym doświadczeniu w pracy terapeutycznej z rodzinami. Analiza własnego funkcjonowania w grupie oraz dalsza praca w grupach superwizyjnych pozwala określić możliwość wpływu własnych konfliktów i deficytów emocjonalnych na relację terapeutyczną.