Publikacje

Przewodnik „Jak bezpiecznie przejść przez dorastanie”

Poradnik przeznaczony dla młodzieży dotyczący przemocy seksualnej.
więcej

Przemoc rówieśnicza

Poradnik przeznaczony dla gimnazjalistek i gimnazjalistów zawierający podstawowe informacje o przemocy rówieśniczej. Opisuje czym jest przemoc rówieśnicza, jakie są jej rodzaje i skutki, jak reagować na przemoc i gdzie szukać pomocy.
więcej

Przemoc domowa

Poradnik przeznaczony dla gimnazjalistek i gimnazjalistów zawierający podstawowe informacje o przemocy domowej. Opisuje czym jest przemoc domowa, jakie są jej rodzaje i skutki, jak reagować na przemoc i gdzie szukać pomocy.
więcej

Żeby chciało się chcieć

Podręcznik dla liderów młodzieżowych wydany i opracowany w ramach Społecznego Programu Rozwoju Umiejętności Liderskich „Lider XXI wieku”.
więcej