Darowizna

Publikacje

Rodzina w kryzysie

Podręcznik dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną skierowaną do rodzin w trudnej sytuacji. W podręczniku autorki przedstawiają koncepcję, formy i metody pracy wypracowane i realizowane przez zespół Stowarzyszenia OPTA.
więcej

Idę do psychologa

Książka przeznaczona dla dzieci, które przygotowują się do pierwszego spotkania z psychologiem. Dlaczego chodzi się do psychologa? Kim on jest? Czy powtarza komuś to, o czym mu mówię? - na te pytania odpowiada publikacja napisana prostym, zrozumiałym językiem.
więcej

Broszura „Co z tą procedurą?”

Broszura zawiera najważniejsze informacje dotyczące realizacji procedury Niebieskie Karty. Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu przez miasto stołeczne Warszawę, urząd dzielnicy Śródmieście.
więcej

Poradnik „Mama w pracy!”

Poradnik dla kobiet, które chcą powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Publikacja ukazała się dzięki współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
więcej

Przewodnik „Jak bezpiecznie przejść przez dorastanie”

Poradnik przeznaczony dla młodzieży dotyczący przemocy seksualnej.
więcej

Przemoc rówieśnicza

Poradnik przeznaczony dla gimnazjalistek i gimnazjalistów zawierający podstawowe informacje o przemocy rówieśniczej. Opisuje czym jest przemoc rówieśnicza, jakie są jej rodzaje i skutki, jak reagować na przemoc i gdzie szukać pomocy.
więcej

Przemoc domowa

Poradnik przeznaczony dla gimnazjalistek i gimnazjalistów zawierający podstawowe informacje o przemocy domowej. Opisuje czym jest przemoc domowa, jakie są jej rodzaje i skutki, jak reagować na przemoc i gdzie szukać pomocy.
więcej

Żeby chciało się chcieć

Podręcznik dla liderów młodzieżowych wydany i opracowany w ramach Społecznego Programu Rozwoju Umiejętności Liderskich „Lider XXI wieku”.
więcej