Poradnik „Mama w pracy!”

Autorki: Marlena Dałek, Katarzyna Przyborowska
Stron: 24
Wydawca: Stowarzyszenie OPTA, Warszawa 2013
ISBN 978-83-935720-8-3

Poradnik dla kobiet, które chcą powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Publikacja ukazała się dzięki współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.