Darowizna

Q Równowadze

Nowa propozycja Stowarzyszenia OPTA dla dorosłych mieszkańców Warszawy zmagających się z przewlekłymi psychicznymi i fizycznymi skutkami przemocy domowej.
Działania trwają do 30 listopada 2024.

Specjaliści Stowarzyszenia OPTA zapraszają osoby, które na co dzień zmagają się z:

 • stanami lękowymi;
 • przewlekłym stresem wynikającym z długotrwałego przebywania w warunkach przemocy domowej; - problemami w relacjach z bliskim otoczeniem;
 • trudnościami emocjonalnymi;
 • doświadczeniem traumy lub urazu psychicznego.

Nasz nowy projekt Q Równowadze poszerza ofertę pomocową w Warszawie dla osób doznających przemocy domowej, a udział w nim pozwoli uczestnikom na:

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa;
 • zwiększenie motywacji i umiejętności do przerwania przemocy i lepszego radzenia sobie z wyzwaniami;
 • lepszą jakość życia.

Oferujemy wsparcie i różne formy pomocy. W pierwszej kolejności zapraszamy na:

 • konsultacje diagnostyczne – które posłużą identyfikacji potrzeb i oczekiwań uczestnika i kwalifikacji do udziału oraz omówieniu możliwych form wsparcie i sposobów pracy psychologicznej.

Dalej proponujemy:

 1. pomoc psychotraumatologa – polegającą na diagnoza psychicznych konsekwencji traumatycznych doświadczeń i psychologicznej interwencji psychotraumatologa m.in. przez wydobycie i wzmocnienie własnych zasobów.
 2. wsparcie psychologiczne oparte na wglądzie – w trakcie którego zebrane zostaną problemy zgłaszane przez uczestnika związane z doświadczaniem długotrwałej relacji z osobą stosującą przemoc i dalej przepracowanie tych spraw.
 3. trening proaktywności – służący niwelowaniu obszarów deficytowych, podnoszeniu umiejętności psychospołecznych, w tym komunikacyjnych. Rezultatem będzie przezwyciężenie bezradności na rzecz sprawczości;
 4. warsztat radzenia sobie z traumą – który posłuży edukacji o neurobiologicznych reakcjach na traumę oraz sposobach radzenia sobie z tym. W trakcie zajęć uczestnik dowie się czym jest trauma, jakie są jej uwarunkowania i skutki, w końcu pozna procesy mózgowe zachodzące na skutek doświadczenia ciągłego stresu.


Wystarczy zadzwonić pod numer 797 924 700 lub 797 850 874. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

Zajęcia odbywają się w centrum Warszawy w siedzibie Stowarzyszenia OPTA. Sprawdź gdzie.

Stop przemocy domowej! Q Równowadze – nowa projekt Stowarzyszenia OPTA dla Warszawy!

# Q Równowadze nowa propozycja Stowarzyszenia OPTA     # Stowarzyszenia OPTA dla Warszawy
# Stop przemocy domowej      # Stowarzyszenie OPTY na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej
# Realna pomoc i wsparcie w Stowarzyszeniu OPTA

vnbm