Zespół

W zespole pracują psychoterapeuci i psychologowie z wieloletnim doświadczeniem w psychologicznej pomocy rodzinie. Formy pomocy zostały wypracowane i sprawdzone w praktyce zespołu poradni Stowarzyszenia OPTA.
 

Zespół specjalistów:

Lidia Bartoszewska

Marlena Dałek

Ilona Dziekańska-Gołąbek

Joanna Fejfer-Szpytko

Magdalena Krupa-Witkowska

Joanna Markiewicz

Aleksandra Mięsiak

Adrianna Pabin

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Zuzanna Przygoda

Hanna Regulska

Izabela Rokita

Monika Winek

Izabela Włodarczyk

Joanna Zawacka-Waśk


Wszystkie działania specjalistów odbywają się pod superwizją. Superwizor: Jacek Budejko