AA

Zespół

W zespole pracują psychoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem w psychologicznej pomocy rodzinie. Formy pomocy zostały wypracowane i sprawdzone w praktyce zespołu poradni.

Lidia Bartoszewska

Lidia Bartoszewska

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Szkoły Terapii Gestalt w Krakowie - certyfikowana trenerka i psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Absolwentka programu szkoleniowego STAŻ 1998 w Stowarzyszeniu OPTA.
Pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie. W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi terapię indywidualną dzieci oraz grupy terapeutyczne dla dzieci i rodziców.

Joanna Fejfer-Szpytko

Joanna Fejfer-Szpytko

Psycholog kliniczny, terapeuta systemowy, absolwentka Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA oraz Szkoły Trenerów OPTA. Pracuje jako trener metody Wideotreningu Komunikacji. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami m.in. rodzinami z osobą niepełnosprawną, osobą z zaburzeniami psychicznymi, uzależnioną, a także z rodziną, w której u kobiety rozpoznano depresję poporodową. Pracuje z rodzicami dzieci w różnym wieku. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par i rodzin, grupy wspierająco-terapeutyczne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców oraz szkoleń dla profesjonalistów.

Joanna Markiewicz

Joanna Markiewicz

Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Rodzin prowadzone przez prof. D. Mostwin oraz m.in. I i II stopień szkolenia dla terapeutów w zakresie Systemowych Ustawień Rodzinnych oraz szkolenie dotyczące pracy z PTSD prowadzone przez CTPB i warsztat na temat pracy z traumą, opartej na metodzie Peter’a Levine’a.
Dyrektorka Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA. Trener i Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka poradnika dla profesjonalistów "Rodzina w kryzysie - podejście integrujące" oraz broszury "Gdy rodzice się rozstają. Jak pomóc dziecku". Autorka artykułów i materiałów adresowanych do rodziców i profesjonalistów. Twórczyni, koordynatorka i realizatorka programów adresowanych do różnych grup klientów. Bliskie jej jest systemowe rozumienie rodziny, jako cenną widzi równoległą pracę z dzieckiem i rodzicem.
Jest w zarządzie Stowarzyszenia OPTA. Prowadzi w nim konsultacje psychologiczne, terapię rodzin i par, psychoterapię indywidualną dorosłych, konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów.

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Pedagożka, psychoterapeutka. Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Integracji w Psychoterapii.
Prowadzi terapię indywidualną: krótko- i długoterminową głównie w podejściu psychodynamicznym. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach życiowych, osobami z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, zaburzeniami odżywiania, osobami doświadczającymi przemocy, z rodzin dysfunkcyjnych. Prowadzi również terapię grupową w tym warsztaty wychowawcze dla rodziców.

Hanna Regulska

Hanna Regulska

Psycholog, terapeuta. Prowadzi terapie rodzinne, małżeńskie i grupowe. Ukończyła kurs certyfikacyjny Polskiego Instytutu NLP w Warszawie uzyskując tytuł praktyka NLP. Jest dyplomowanym terapeutą rodzinnym - ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA. Posiada certyfikaty z integracji sensorycznej i kinezjologii edukacyjnej. W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi grupy i warsztaty dla dzieci i dorosłych. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne wśród młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (zagrożonych alkoholizmem i przemocą). W pracy z rodziną interesuje się wspieraniem rozwoju dzieci.

Izabela Rokita

Izabela Rokita

Terapeutka rodzinna, indywidualna. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeutycznie kształcona w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Fundacji Bene Vobis, w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapeutycznym (MOP), w Ośrodku Wspomagania Rodziny oraz w Stowarzyszeniu OPTA, z którym jest związana od 4 lat.

Dodatkowo kończyła:

  • Kurs mediatora rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji;
  • Szkolenie dla realizatorów programu " Szkoła dla Rodziców i wychowawców”;
  • Trening zastępowania agresji (Ośrodek Metod i szkoleń Psychospołecznych);
  • Szkolenie z zakresu systemowej pomocy rodzinie (Fundacja Bene Vobis);
  • International Experience of Social Work with Marginal Youth - Republikan NGO Białoruski Uniwersytet Kultury;
  • Teoria przywiązania w kontekście przemocy w rodzinie;
  • Terapia koherencji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię par i rodzin, konsultacje wychowawcze i warsztaty antystresowe oraz około-rozwodowe.

Izabela Włodarczyk

Izabela Włodarczyk

Magister psychologii. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii integratywnej w rekomendowanym przez PTP Ośrodku Intra oraz studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Uczestniczyła w wielu konferencjach i stażach z zakresu psychoterapii. Na co dzień pracuje jako terapeuta w ŚDS w Aninie. Ze Stowarzyszeniem OPTA związana jest od 8 lat, gdzie prowadzi terapię indywidualną dziecka, terapię grupową i warsztaty dla dzieci oraz udziela porad wychowawczych dla rodziców. Regularnie korzysta z superwizji.

Joanna Zawacka

Joanna Zawacka

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii UW, specjalizacja psychologia kliniczna dziecka. Absolwentka 4- letniego Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym OPTA. Odbyła półroczny staż w Pracowni Psychologii Klinicznej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Działdowskiej w Warszawie. W 2011r. ukończyła roczne szkolenie w zakresie pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, prowadzone przez Stowarzyszenie Od-Do w Warszawie. Pracowała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym ul. Marszałkowska 24 w Warszawie, na Oddziale Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Od 2014r. związana jest z Instytutem Diabetologii Warszawie, gdzie pracuje z osobami chorymi przewlekle i ich bliskimi.
W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i wsparcie indywidualne i grupowe dla rodziców i osób doświadczających przemocy oraz terapię indywidualną dzieci.