AA

Większość działań realizujemy w siedzibie.

Działania indywidualne i rodzinne oraz większość grupowych realizujemy w naszej siedzibie.

Więcej

PROJEKTY STOWARZYSZENIA OPTA

Aktualnie realizowane:

Widzę - Towarzyszę

Serdecznie zapraszamy na warsztaty edukacyjne dla rodziców, warsztaty dla nastolatków oraz warsztaty dla rodzin. Do końca listopada 2021 r.

Zobacz.

 

 

Siła Proaktywności

Proponujemy zintegrowane, kompleksowe wsparcie indywidualne i grupowe dla osób doznających przemocy domowej. Działania są zaplanowane do końca listopada tego roku!

Przeczytaj więcej.

MOCna rodzina II

Dla rodziców z dziećmi, uwikłanych i zagrożonych przemocą domową i/ lub uzależnieniami.

Oferujemy wsparcie oraz szeroką rodzicielską psychoedukację. Tam gdzie będzie to możliwe pomożemy w uporządkowaniu sytuacji życiowej i poprawie relacji w rodzinie.

Zapraszamy do końca 2021 roku. Udział bezpłatny.

Więcej.

Q Zmianie II - dla doświadczających przemocy

W projekcie proponujemy formy oddziaływań niwelujące skutki doznanej przemocy, zwiększają motywację
do dokonania zmian w swoim dotychczasowym życiu. Uczą skutecznego egzekwowania swoich praw i umożliwiają poprawę funkcjonowania.

 

Zapraszamy do końca listopada 2021 roku.
Działania są współfinansowane przez m.st. Warszawa.

Więcej.

Kryzys czyli szansa - dla rodzin z dziećmi

Dla osób, które nie radzą sobie z pokonywaniem kryzysów lub z pełnieniem ról rodzicielskich, doświadczających skutków życia w rodzinie z osobą uzależnioną.


Zapraszamy do końca listopada 2021 roku!
Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.
Więcej.

W rodzinie siła 2 - dla rodziców i dzieci w wieku 7-14 lat.

Projekt dedykowany rodzinom doświadczających lub zagrożonych przemocą. Udział w nim pozwala zminimalizować skutki wynikające z doznawania lub bycia świadkiem przemocy, uczy budowania prawidłowych relacji bez nadmiernego kontrolowania, oceniania, dominacji czy uległości.

Zapraszamy do końca listopada 2021 roku.
Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.

Więcej.

 

Wystarczający dobry rodzic

Projekt dla rodzin z aglomeracji warszawskiej. Udział może zapoczątkować zmianę w relacjach i wpłynąć realnie na poprawę sytuacji w rodzinie. 

Dowiedz się

Mediacje rodzinne

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia OPTA oferuje poufne rozwiązywanie sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Zapraszamy na mediacje rodzinne!
Więcej

Q współpracy: dla profesjonalistów

Wsparcie i doradztwo dla warszawskich zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy realizujących procedury Niebieskie Karty, które pozwala podnieść kompetencje społeczne i wiedzę z zakresu psychologii osób uwikłanych w przemoc, przepisów prawa, zasad budowania planu pracy z rodziną.

Zapraszamy do listopada 2021 roku.
Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.
Więcej.