Darowizna

OFERTA 2024

Kryzys Czyli Szansa

Działania dla warszawskich rodzin, w szczególności rodziców z dziećmi, doświadczających kryzysów związanych z problemem alkoholowym oraz problemów wychowawczych.

Więcej

Q Zmianie 3

Kompleksowa pomoc i wsparcie osób i rodzin doświadczających przemocy domowej.

Więcej

Dramoterapia

Grupa terapeutyczna.

Spotykania w kameralnej 10-12 osobowej grupie. Praca nad ważnymi dla uczestników tematami.

Więcej.

 

 

Wystarczająco dobry rodzic 2

Projekt dla rodzin, które potrzebują narzędzi do poprawy relacji w związku z kryzysem, jakiego wspólnie z dzieckiem doświadczają. Udział może zapoczątkować zmianę w relacjach i wpłynąć realnie na poprawę sytuacji w rodzinie.

Dowiedz się.

Widzę Towarzyszę 3

Celem programu realizowanego w okresie od czerwca 2023 roku do listopada 2025 roku jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu a w efekcie przemocą domową oraz pomoc matkom i ojcom w odnalezieniu się w swojej roli bezpiecznego, „widzącego", odpowiedzialnego opiekuna i towarzysza dziecka.

Szczegóły.

Być rodzicem - moc przekazów rodzinnych

Nabywanie umiejętności w procesie budowania relacji z dzieckiem. Warsztat dla rodziców.

Dowiedz się.

 

PoMOC dla rodziny

Udział w projekcie da nadzieję na przywrócenie w rodzinie równowagi, uporządkowanie sytuacji życiowej i poprawa relacji wewnątrzrodzinnych.

Zapraszamy do końca tego roku!

Dowiedz się.

 

Q Równowadze

Nowy projekt poszerzający ofertę pomocową w Warszawie dla osób doznających przemocy domowej.

Zapraszamy do końca listopada 2024.

Poznaj szczegóły.

 

Mediacje rodzinne

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia OPTA oferuje poufne rozwiązywanie sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Zapraszamy na mediacje rodzinne!
Więcej

Warsztat "Rozwód Rozstanie Rodzicielstwo"

Zapraszamy do udziału w warsztacie dla rozstających się rodziców.

Więcej

Siła Proaktywności 4

Kompleksowa pomoc dla osób doznających przemocy domowej i z problemem uzależnienia w rodzinie – kolejna edycja.

Zapraszamy do końca listopada 2024 r.

Przeczytaj.

OFERTA 2023

Siła Proaktywności 3

Kompleksowa pomoc dla osób doznających przemocy domowej ponadto dotkniętych konsekwencjami problemu alkoholowego w ich najbliższym otoczeniu.

Udział pomoże zwiększyć motywację do egzekwowania swoich praw!

Dowiedz się więcej.

MOCna rodzina 4

Dla rodziców uwikłanych i zagrożonych przemocą domową i/lub uzależnieniami.

Oferujemy wsparcie oraz szeroką rodzicielską psychoedukację. 

Więcej

Po MOC w kryzysie

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie "Po MOC w kryzysie" dedykowanym młodzieży/dorosłym z m.st. Warszawy, którzy aktualnie przeżywają kryzys i/lub negatywne konsekwencje na skutek doznanej traumy wynikającej z doświadczenia przemocy jak również innych zagrażających zdrowiu i życiu przeżyć.

Więcej