AA

Aktualności

JAK OJCIEC Z SYNEM

2020-06-07
WARSZTAT DLA MĘŻCZYZN NA DZIEŃ OJCA
więcej

Ważne

2020-05-04
Informacja jak pracujemy w najbliższych dniach.
więcej

Mediacje

2019-04-30
Nasza nowa propozycja!
więcej

MOCna rodzina

2020-04-21
Projekt dla rodziców w kryzysie wywołanym przemocą, uzależnieniem czy rozstaniem.
więcej

Kryzys czyli szansa

W związku z epidemią wszyscy specjaliści mogą z Państwem pracować online.
więcej

Czas pandemii: zadbać o dobrostan dziecka

2020-03-29
W związku z pandemią dorośli, ale i dzieci zmagają się z trudnymi uczuciami.
więcej

Zadbajmy o siebie

2020-03-25
Przymusowa kwarantanna dla wielu z nas może być stresującym doświadczeniem.
więcej

W rodzinie siła

Propozycja działań skierowanych do rodziców i dzieci w wieku 7 - 14 lat doświadczających i zagrożonych przemocą.
więcej

Procedura Niebieskie Karty - skuteczna współpraca

2019-08-27
Stowarzyszenia OPTA zaprasza do projektu dedykowanego członkom warszawskich zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy.
więcej

Kontynuacja projektu

Zapraszamy do programu pomocy dla osób doświadczających przemocy z Warszawy.
więcej