AA

Zespół

Katarzyna Bartosiak

Katarzyna Bartosiak

Absolwentka Wydziału Pedagogiki UW oraz Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej. Otrzymała certyfikat Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc. Pracuje w Dziale Pomocy Specjalistycznej z rodzinami dysfunkcyjnymi i w kryzysie. Ukończyła szkolenia: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, PTSD - jak pracować z osobami po doświadczeniu PTSD.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Lidia Bartoszewska

Lidia Bartoszewska

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Szkoły Terapii Gestalt w Krakowie - certyfikowana trenerka i psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Absolwentka programu szkoleniowego "STAŻ 1998" w Stowarzyszeniu OPTA.
Pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie.

W Stowarzyszenia OPTA prowadzi terapię indywidualną dzieci.

Marlena Dałek

Marlena Dałek

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalność: psychologia kliniczna zdrowia) oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (PARPA). Ukończyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych oraz metod psychoterapii.
Obecnie uczestnik szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Ilona Dziekańska-Gołąbek

Ilona Dziekańska-Gołąbek

Psychoterapeutka, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w trakcie całościowego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz European Association of Psychotherapy. 
Pomaga osobom dorosłym doświadczającym stanów lękowych, zaburzeń nastroju, dolegliwości psychosomatycznych, mających trudności w relacjach z bliskimi osobami, zmagającym się z traumatycznymi doświadczeniami. Wspiera również pary i rodziny. Pracuje pod stałą superwizją.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych.

Joanna Fejfer-Szpytko

Joanna Fejfer-Szpytko

Psycholożka kliniczna, terapeutka systemowa, absolwentka Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA oraz Szkoły Trenerów OPTA. Pracuje jako trener metody Wideotreningu Komunikacji. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami m.in. rodzinami z osobą niepełnosprawną, osobą z zaburzeniami psychicznymi, uzależnioną, a także z rodziną, w której u kobiety rozpoznano depresję poporodową. Pracuje z rodzicami dzieci w różnym wieku. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par i rodzin, grupy wspierająco-terapeutyczne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców oraz szkoleń dla profesjonalistów.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi terapie rodzinne oraz grupy dla dzieci i rodziców.

Magdalena Krupa – Witkowska

Magdalena Krupa – Witkowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, terapeuta, trener. Obecnie w trakcie ostatniego roku szkoły psychoterapeutycznej prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Szkołę Trenerów oraz szkolenie dotyczące rozwiązywania konfliktów rodzinnych, Elementy diagnozy i terapii dziecka krzywdzonego. Certyfikat trenerski w zakresie „Treningu Zastępowania Agresji”. Posiada wieloletnią praktykę trenerską w prowadzeniu warsztatów psychologicznych, w tym dla osób krzywdzonych i wykorzystywanych oraz skierowanych do przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Joanna Markiewicz

Joanna Markiewicz

Psycholożka, psychoterapeutka. Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Rodzin prowadzone przez prof. D. Mostwin oraz m.in. I i II stopień szkolenia dla terapeutów w zakresie Systemowych Ustawień Rodzinnych oraz warsztat na temat pracy z traumą, opartej na metodzie Peter’a Levine’a. Do 2014 r. dyrektorka Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA. Trenerka i Superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka poradnika dla profesjonalistów "Rodzina w kryzysie - podejście integrujące" oraz broszury "Gdy rodzice się rozstają. Jak pomóc dziecku". Autorka artykułów i materiałów adresowanych do rodziców i profesjonalistów. Twórczyni, koordynatorka i realizatorka programów adresowanych do różnych grup klientów. Bliskie jej jest systemowe rozumienie rodziny, jako cenną widzi równoległą pracę z dzieckiem i rodzicem.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi terapię rodzin i par.

Aleksandra Mięsiak

Aleksandra Mięsiak

Socjoterapeutka, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie w trakcie czteroletniego specjalistycznego szkolenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji. Na co dzień pracuje w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą w kryzysie rozwojowym i sytuacyjnym m.in. w stanach osamotnienia, zagubienia, braku motywacji, w trudnościach w relacjach, radzeniu sobie z emocjami. Wspiera dzieci i młodzież w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć oraz potrzeb, budowaniu poczucia własnej wartości, przepracowaniu trudności w atmosferze empatii i zrozumienia. 
Pracuje pod stałą superwizją.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży.

Adrianna Pabin

Adrianna Pabin

Absolwentka Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła staż w grupie rozwojowo-wsparciowej dla seniorów borykających się z uzależnieniem w rodzinie. Odbyła praktyki w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem, będąc w roli terapeuty-cienia.
Od marca do grudnia 2019 r. uczestniczyła jako stażystka w psychoterapii grupowej dla młodszych dzieci szkolnych w Stowarzyszeniu OPTA. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi pomoc grupową dla dzieci oraz warsztaty.

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Pedagożka, psychoterapeutka. Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, roczny kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP) oraz kurs z psychologii klinicznej organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członkini wielu Towarzystw. Stale podnosi swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Obecnie w trakcie szkolenia z psychotraumatologii w Pomorskim Instytucie Psychotraumatologii.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym na Nowowiejskiej, Poradni Uzależnień, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Laboratorium Psychoedukacji.

Ze Stowarzyszeniem OPTA związana od 2004 r. Obecnie prowadzi konsultacje wstępne, konsultacje wychowawcze, terapię indywidualną, rodzinną, grupową oraz warsztaty dla dorosłych i dzieci.  

Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach życiowych, osobami z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, zaburzeniami odżywiania, osobami doświadczającymi przemocy, z rodzin dysfunkcyjnych, z doświadczeniem traumy. Pracuje pod stałą superwizją. Koordynatorka merytoryczna Poradni.

Katarzyna Przyborowska

Katarzyna Przyborowska

Prawniczka. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w prawie rodzinnym i zagadnieniach dotyczących pomocy rodzinom krzywdzonym, osobom doznającym przemocy oraz doświadczających uzależnień w rodzinie. Absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej. Trenerka umiejętności psychospołecznych. Autorka i koordynatorka programów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Śródmieście oraz członkini Zespołu Interdyscyplinarnego dla Dzielnicy Ursynów. Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

W Stowarzyszeniu OPTA  udziela porad prawnych oraz współprowadzi warsztaty prawne.

Zuzanna Przygoda

Zuzanna Przygoda

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychoterapia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest w trakcie szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży w SPDiM Ośrodka Regeneracja przy Laboratorium Psychoedukacji.
Pracuje pod stałą superwizją.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży.

Hanna Regulska

Hanna Regulska

Psycholożka, terapeutka. Prowadzi terapie rodzinne, małżeńskie i grupowe. Ukończyła kurs certyfikacyjny Polskiego Instytutu NLP w Warszawie, uzyskując tytuł praktyka NLP. Jest dyplomowaną terapeutką rodzinną - ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA. Posiada certyfikaty z integracji sensorycznej i kinezjologii edukacyjnej. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne wśród młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (zagrożonych alkoholizmem i przemocą).
W pracy z rodziną interesuje się wspieraniem rozwoju dzieci.

W Stowarzyszenia OPTA prowadzi indywidualną terapię dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla dorosłych.

Izabela Rokita

Izabela Rokita

Terapeutka indywidualna i rodzinna. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeutycznie kształcona w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Fundacji Bene Vobis, w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapeutycznym (MOP), w Ośrodku Wspomagania Rodziny oraz w Stowarzyszeniu OPTA.
Dodatkowo kończyła: kurs mediatora rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji, szkolenie dla realizatorów programu "Szkoła dla Rodziców i wychowawców”, trening zastępowania agresji (Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych), szkolenie z zakresu systemowej pomocy rodzinie (Fundacja Bene Vobis), International Experience of Social Work with Marginal Youth - Republikan NGO Białoruski Uniwersytet Kultury oraz kurs terapii koherencji.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych, warsztaty psychospołeczne dla rodziców oraz mediacje rodzinne.

Dorota Sakławska

Dorota Sakławska

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Socjologii Rodziny na UKSW. Certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz Szkoły Trenerów umiejętności psychospołecznych. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz. Mediatorka rodzinna oraz społeczny kurator rodzinny. Członkini Zarządu Stowarzyszenia OPTA.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi warsztaty psychospołeczne dla rodziców i coaching rodzinny.

Beata Szymańska

Beata Szymańska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie Mediacje i Negocjacje; certyfikat Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, rekomendujący do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Ukończyła szkolenia: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, PTSD - jak pracować z osobami po doświadczeniu PTSD. Wieloletnie doświadczenie w specjalistycznej pracy socjalnej na rzecz dziecka i rodziny, w tym rodzin uwikłanych w przemoc.

W Stowarzyszeniu OPTA specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Katarzyna Turant

Katarzyna Turant

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Akademii Innowatorów Społecznych Stowarzyszenia Ashoka w Polsce. Jedna z założycielek Stowarzyszenia Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”.
Pracowała m.in. w Fundacji dla Polski oraz w Fundacji Komunikacji Społecznej, gdzie zajmowała się wolontariuszami oraz archiwum reklamy społecznej.
Członkini Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
Koordynatorka projektów oraz wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia OPTA.

W Stowarzyszeniu jest odpowiedzialna za finanse i administrację.

Monika Winek

Monika Winek

Psycholog i psychoterapeutka, pracuje z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

W Stowarzyszeniu OPTA - warsztatowo z opiekunami rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz w projekcie Q Zmianie II na rzecz osób doświadczających przemocy prowadzi krótkoterminową, indywidualną pomoc psychologiczną i grupę rozwojową.

Bywa tak, że z różnych powodów, gubimy kontakt ze sobą, a w konsekwencji z innymi i rzeczywistością; rozmowę z psychologiem rozumiem jako spotkanie ze sobą i zdecydowanie, co dalej na zrozumiałych dla siebie warunkach, bez „mania” sobie za złe.

Marta Witek-Zegan

Marta Witek-Zegan

Prawniczka, mediatorka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i zagadnieniach dotyczących pomocy osobom doświadczającym przemocy i z rodzin dotkniętych problemami uzależnień. Certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultantka prawna w dwóch warszawskich Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych. Wykładowca Studiów Podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunkach „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” i „Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa”.

W Stowarzyszeniu OPTA udziela porad prawnych.

Izabela Włodarczyk

Izabela Włodarczyk

Magister psychologii. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii integratywnej w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodku INTRA oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Na co dzień pracuje terapeutycznie w ŚDS w Aninie z pacjentami dorosłymi z doświadczeniem psychozy. 

Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, uczestnicząc w stażach, konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii. 

Regularnie korzysta z superwizji. 

Ze Stowarzyszeniem OPTA związana jest od 2008 roku, gdzie prowadzi terapię indywidualną dziecka oraz terapię grupową i warsztaty dla dzieci.

Joanna Zawacka - Waśk

Joanna Zawacka - Waśk

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii UW, specjalizacja psychologia kliniczna dziecka. Absolwentka 4-letniego Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym OPTA. Odbyła półroczny staż w Pracowni Psychologii Klinicznej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. W 2011 r. ukończyła roczne szkolenie w zakresie pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, prowadzone przez Stowarzyszenie OD-DO w Warszawie. Pracowała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, na Oddziale Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Od 2014 r. związana jest z Instytutem Diabetologii Warszawie, gdzie pracuje z osobami chorymi przewlekle i ich bliskimi.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię oraz wsparcie indywidualne i grupowe dla rodziców i osób doświadczających przemocy, jak również terapię indywidualną dzieci.