AA

Co oferujemy

Oferujemy:

  • wsparcie indywidualne i grupowe dla dorosłych;
  • wsparcie indywidualne i grupowe dla dzieci;
  • wsparcie rodzinne;
  • warsztaty rodzinne dla rodziców i dzieci.

Działania adresujemy do osób/rodzin, które:

  • zmagają się z przejściowymi lub długotrwałymi sytuacjami kryzysowymi;
  • przeżywają problemy związane z obniżonym nastrojem, lękiem, poczuciem osamotnienia, nieradzeniem sobie z impulsywnymi zachowaniami;
  • doświadczają trudności w relacjach z partnerem lub innymi ważnymi osobami;
  • doświadczają poczucia bezradności w roli rodzica lub opiekuna;
  • nie radzą sobie z konfliktami w rodzinie, samotnym rodzicielstwem, brakiem porozumienia i współpracy w sprawach wychowania dzieci.

Ważne: Działania poprzedzone są spotkaniem konsultacyjnym.