Darowizna

Dziecko u psychologa

Dziecko u psychologa
Autorka: Julia Amarowicz-Pietrasiewicz
Stron: 31
Wydawca: Stowarzyszenie OPTA, Warszawa 2023
ISBN: 978-83-935720-7-6

Poradnik kierowany przede wszystkim do rodziców, ale także do pedagogów i psychologów. Skupia się na sytuacjach, gdy dziecko w wieku szkolnym powinno skorzystać z pomocy psychologicznej. Opisano w nim cele, metody i specyfikę pracy terapeutycznej adresowanej do dzieci. Publikacja ma na celu zachęcić rodziców, aby i oni skorzystali z różnych form wsparcia, psychoedukacji lub terapii. Praca z dzieckiem jest bardziej skuteczna, gdy z pomocy skorzystają również rodzice lub opiekunowie. Publikacja zawiera wskazówki dlaczego i kiedy zaangażować całą rodzinę w terapię.
W poradniku wyszczególniono listę miejsc pomocowych. Publikacja powstała dzięki finansowaniu m.st. Warszawy.

pdf dziecko_u_psychologa