Darowizna

Nieporadnik

Nieporadnik

Autorka: Monika Miszczyszyn
Stron: 28
Wydawca: Stowarzyszenie OPTA, Warszawa 2023
ISBN 978-83-970461-0-8

Nie opisuje technik wywierania wpływu na dziecko ani wzoru idealnego rodzicielstwa. Idealne modele unicestwiają życie w nas, pustoszą i dewastują relacje.

Zapraszam do spotkania z sobą samą/samym, żeby spotkać się z własnym dzieckiem. Czuły oznacza w tym przypadku: wrażliwy, dbający, troszczący się, ale też: uważny, czujny, podążający. Czułość jest dyspozycją w tym przypadku nakierowaną jednocześnie na siebie i na dziecko.

Autorka

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

35rdr  Nieporadnik.pdf