Darowizna

Jak pracować w grupach roboczych?

Autorki: Katarzyna Przyborowska i Marlena Dałek
40 stron
Wydawca: Stowarzyszenie OPTA, Warszawa 2013
ISBN: 978-83-935720-1-4

Poradnik wraz z poglądowym filmem jest przeznaczony dla osób pracujących w ramach procedury Niebieskie Karty, w szczególności będących członkami grup roboczych. Bez względu na to czy trafi do osoby posiadającej doświadczenie uczestniczenia w grupie roboczej czy całkowicie zaskoczonej przez pierwsze w życiu zawodowym powołanie, będzie użyteczną pomocą.