Darowizna

Jak budować plan pomocy?

Autorki: Katarzyna Przyborowska, Marlena Dałek
Stron: 36
Wydawca: Stowarzyszenie OPTA, Warszawa 2014
ISBN 978-83-935720-5-2

Poradnik wraz z filmem instruktażowym dla grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty. Omawia możliwe sposoby konstruowania wraz z Klientką/em indywidualnego planu pomocy.