Procedura Niebieskie Karty Q Współpracy 2

Zapraszamy przedstawicieli służb z Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodziniegrup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty do skorzystania z kolejnej edycji doradztwa eksperckiego w zakresie zarówno proceduralno – prawnym, jak i psychologicznym.

Projekt Procedura Niebieskie Karty Q Współpracy 2 ma na celu edukację i wsparcie członków grup roboczych oraz zespołów Interdyscyplinarnych z warszawskich dzielnic.

W ramach działań eksperckich:

  • uczestniczymy w spotkaniach konkretnej grupy roboczej i możemy moderować pracę z osobami uwikłanymi w przemoc domową;
  • wspieramy specjalistów w rozmowie z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie;
  • realizujemy krótkie doszkalanie dla członków grup roboczych o budowaniu indywidualnych planów pomocy i kompetencjach poszczególnych służb;
  • analizujemy, konsultujemy i przygotowujemy pisma dotyczące spraw w ramach realizowanych procedur NK.

Co roku organizujemy seminarium dla uczestników doradztwa będące platformą do wymiany doświadczeń między specjalistami służb pomocowych z różnych dzielnic .

Zapraszamy do współpracy Zespoły i Grupy Robocze z Warszawy!Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.