AA

Kryzys czyli szansa

Jeśli nie radzisz sobie z pokonywaniem kryzysów i/lub z pełnieniem ról rodzicielskich, doświadczasz skutków życia w rodzinie (obecnej lub w przeszłości) z osobą uzależnioną – ten projekt jest dla Ciebie, Twojej rodziny, Twoich dzieci.

Udział w nim jest bezpłatny. Działania trwają do 2021 roku i są przeznaczone dla mieszkańców Warszawy; rodzin lub członków rodzin (rodzice i opiekunowie oraz dzieci). Działania poprzedzone są spotkaniem konsultacyjnym.

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Zapraszamy!

 

Działania są tak zorganizowane, by rodzina i jej członkowie otrzymali możliwie najlepszą ofertę pomocy, tzn. taką, która pozwoli im pokonać kryzys rodzinny. Dla każdej rodziny budowana jest indywidualna oferta zawierająca działania najbardziej trafne z punktu widzenia jej potrzeb i problemów, dostępne w ramach projektu.

 

Proponujemy następujące działania:

 

- Specjalistyczne konsultacje psychologiczne

Są to kilkakrotne spotkania diagnostyczne służące rozpoznaniu sytuacji rodziny i wyznaczeniu kierunków pomocy.

 

- Indywidualna pomoc psychologiczna dla rodziców/opiekunów

Pomoc rodzicom w określeniu i oddzieleniu ich problemów emocjonalnych od problemów, jakie tworzą dzieci. Sprzyja to właściwszemu reagowaniu na trudności dzieci.

 

- Indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Pomoc dzieciom w poradzeniu sobie z problemami emocjonalnymi. Może być wstępem do oddziaływań grupowych

 

- Grupowa pomoc psychologiczna dla rodziców/opiekunów (1 grupa rocznie)

Służy poprawie relacji oraz komunikacji w rodzinie poprzez przekazywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi problemami w relacji z dzieckiem i przepracowanie osobistych trudności uniemożliwiających dobre kontakty z dzieckiem i innymi członkami rodziny

 

- Grupowa pomoc psychologiczna dla dzieci (1 grupa rocznie)

Grupy przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (z podziałem na grupy wiekowe).

Głównym celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci, ich umiejętności życiowych i społecznych poprzez:

- umożliwienie dzieciom odreagowania traumatycznych doświadczeń,

- pomoc w rozumieniu tego, co dzieje się w ich życiu,

- uczenie lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

- dostarczanie pozytywnych doświadczeń w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Warunkiem uczestniczenia dzieci w grupie jest udział ich rodziców lub opiekunów w zajęciach grupowych, adresowanych do rodziców/opiekunów.

 

- Warsztaty dla rodziców i dzieci

Służą wzmocnieniu więzi rodzinnych, sprzyjają poprawie wzajemnego rozumienie swoich potrzeb, okazywaniu wzajemnego szacunku, wymianie emocjonalnej, itp.

 

- Sesje rodzinne - pomoc psychologiczna dla indywidualnych rodzin

Spotkania dla całej rodziny lub jej przedstawicieli. Służą rozpoznaniu i nazwaniu wzajemnych oczekiwań, potrzeb i trudności oraz poszukiwaniu wspólnych rozwiązań. Stwarzają możliwość lepszego wzajemnego poznania i wzmocnienia więzi rodzinnych.

 

Wszystkie działania odbywać się będą w naszym lokalu przy ul. Marszałkowskiej 85/34, w centrum Warszawy.

 

Zespół:

Lidia Bartoszewska,

Joanna Fejfer-Szpytko, 

Anna Komosińska, 

Jakub Kryński,

Agnieszka Laus - Rzepecka,

Maja Lipińska,

Joanna Markiewicz,

Małgorzata Niedziałkowska,

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska,

Hanna Regulska,

Izabela Rokita,

Izabela Włodarczyk,

Joanna Zawacka.