Darowizna

Procedura Niebieskie Karty od nowa

Autorzy: Grzegorz Wrona. Katarzyna Przyborowska, Marlena Dałek
Stron: 40
Wydawca: Stowarzyszenie OPTA, Warszawa 2023
ISBN 978-83-970461-1-5

Mamy nadzieję, że poradnik będzie narzędziem podczas codziennych wyzwań związanych z realizacją procedury Niebieskie Karty i pozwoli na szybką adaptację do nowych realiów oraz umożliwi efektywne wykorzystanie zmienionych przepisów na rzecz osób uwikłanych w przemoc domową.

W prezentowanej publikacji wskazujemy poszczególne etapy realizacji nowej procedury Niebieskie Karty. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na dynamikę procesu współpracy w grupie i zaproponować techniki komunikacyjne oraz interwencyjne mogące tę pracę usprawnić.

Autorzy

Publikacja powstała dzięki finansowaniu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

teew Procedura Niebieskie Karty od nowa.pdf