Darowizna

Niebieski raport

Niebieski raport - Monitoring realizacji procedury Niebieskie Karty w Warszawie
Autorki: Katarzyna Przyborowska, Katarzyna Rymarek i Helena Sokołowska
Stron: 80
Wydawca: Stowarzyszenie OPTA, Warszawa 2016
ISBN: 978-83-935720-2-1
 
Jesienią 2015 roku zostały przeprowadzone pilotażowe badania 131 osób doznających przemocy z Warszawy na rzecz których jest lub była do końca 2014 roku realizowana procedura Niebieskie Karty. W kwestionariuszu oraz wywiadzie pogłębionym zapytano badanych czy i w jakim stopniu procedura pomogła im w uporaniu się z przemocą w ich rodzinie. Siłą rzeczy uczestnicy oceniali także pracę grup roboczych powoływanych w ramach stołecznych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Czy procedura jest odpowiedzią na potrzeby osób doznających przemocy? Czy są one traktowane podmiotowo? Czy zdaniem pokrzywdzonych procedura jest potrzebna i warto ją realizować? Badania zakończył raport oraz rekomendacje dla służb do realizacji procedury.