AA

Przemoc i pandemia - kryzys w kryzysie

PAMIĘTAJ!

Zasługujesz na szacunek.

Wstyd izoluje, nie wstydź się.

Naganne jest stosowanie przemocy,

sprawca powinien się wstydzić.

 

 

Kryzys wzmaga Twoje poczucie braku kontroli i zaufania w swoje możliwości.

Utrzymuj kontakty z osobami, którym ufasz, informuj je o swojej sytuacji „na bieżąco”.

Nie obwiniaj się, wtedy usprawiedliwiasz sprawcę i zachęcasz do powtórzenia agresji.

Pamiętaj o swoich prawach: do spokoju, prywatności, nietykalności osobistej, do błędu i pozostałych.

Stawiaj granice:

  • Zachowuj spokój, słuchaj, rób przerwy.
  • Utrzymuj kontakt wzrokowy.
  • Trzymaj się jednego tematu.
  • Odnosząc się do faktów, skupiaj się na zachowaniach, nie na osobie.
  • Mów w pierwszej osobie, nazywaj uczucia i wyrażaj oczekiwania.
  • Bierz odpowiedzialność za to, co mówisz, informuj o konsekwencjach.


Korzystaj ze wsparcia instytucjonalnego, zgłoś się na policję i/lub ośrodka pomocy społecznej.


JESTEŚMY Z TOBĄ !

Zgłoś się do nas – Stowarzyszenie OPTA tel.: 797 924 700

TWOJA NIEMOC WSPIERA PRZEMOC!


 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Kompleksowa pomoc

Obecnie Stowarzyszenie OPTA realizuje następujące programy w ramach przeciwdziałania przemocy domowej:

1. Q Zmianie II - więcej