Q Zmianie – autorska metoda Stowarzyszenia OPTA
wspierania osób doświadczających przemocy w rodzinieNasz model wsparcia opiera się na współpracy wielu specjalistów: psychologów, prawników i terapeutów. Pracę na rzecz każdego uczestnika na bieżąco monitoruje specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy domowej Stowarzyszenia OPTA od lat zaliczają się do najlepszych zespołów w Warszawie niosących pomoc ofiarom przemocy domowej. Na przestrzeni ostatnich lat organizacja ma jeden z największych odsetek osób, które zgłosiły się do programów i trwale wyszły z kręgu przemocy. Stało się tak, bo proponowane przez nas formy oddziaływań niwelują nie tylko skutki doznanej przemocy, ale przede wszystkim zwiększają u uczestników motywację do dokonania zmian w swoim dotychczasowym życiu. Innymi słowy uczą się od nowa skutecznego egzekwowania swoich praw i lepszego funkcjonowania w bliższym i dalszym otoczeniu.
Nie bez znaczenia jest, że wszystkie działania specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Stowarzyszenia OPTA odbywają się pod stałą superwizją, która służy prawidłowemu zrozumieniu i prowadzeniu procesu pracy z uczestnikami oraz pogłębianiu współpracy w zespole.


Zgłoś się do nas – Stowarzyszenie OPTA, tel.: 797 924 700