W RODZINIE BEZPIECZNIE

 

Projekt jest adresowany do rodzin ze Śródmieście, w których jest lub występowała przemoc wraz z problemem alkoholowym i wobec których zainicjowano procedurę Niebieskie Karty lub inne procedury interwencji. Działania są uzupełnieniem innych śródmiejskich ofert na rzecz tych rodzin.

Naszym celem jest ograniczenie przemocy w rodzinach oraz przeciwdziałanie występowaniu sytuacji stwarzających ryzyko ponownego jej wystąpienia.

Proponujemy:

  • konsultacje wstępne, które posłużą zapoznaniu się z sytuacją rodziny, analizie potrzeb i jej problemów pod kątem udziału w planowanych oddziaływaniach.
  • interwencje kryzysowe dla rodzin doświadczonych przemocą, które posłużą rozwiązywaniu pilnych, bieżących problemów i trudności oraz zbudowaniu krótkoterminowego planu wyjścia z kryzysu, złagodzenia napięć i przywrócenia poczucia stabilności.
  • warsztaty dla rodziców, które dają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności dotyczących m.in. potrzeb dzieci, budowania bezpiecznej, bliskiej relacji, sposobów komunikacji, stawiania i respektowania granic. Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się swoim problemom wychowawczym, zrozumieć, jakie są ich przyczyny, a także – w oparciu o analizę swoich postaw i strategii wychowawczych – uświadomić sobie swój osobisty wkład w sytuację dziecka i relację z nim oraz wypracować nowe metody kontaktowania się w rodzinie.
  • doradztwo dla rodziców przeznaczone dla osób w trakcie rozwodu lub rozstania, które mają trudności w organizacji opieki nad dziećmi. Podczas spotkań będzie można wspólnie wypracować ustalenia dotyczące m.in. potrzeb alimentacyjnych oraz zabezpieczenia potrzeb dziecka zarówno bytowych, jak i opiekuńczych (plan opiekuńczo – wychowawczy). 

 

Zapraszamy do kontaktu.