POMOC DLA RODZICÓW I DZIECI W WIEKU 6 -16 LAT DOZNAJĄCYCH I ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ

Działania trwają do grudnia 2017 roku i są przeznaczone dla mieszkańców Warszawy.

Doświadczanie przemocy w rodzinie ma ogromny wpływ na dorastające w niej dzieci – związane jest to z ich zależnością, bezbronnością, jak i niedostatecznymi umiejętnościami radzenia sobie z silnymi, przykrymi uczuciami.

Dzieci  samodzielnie nie tylko nie mogą, ale i nie potrafią szukać pomocy.

 

To, co może zminimalizować skutki wynikające z doznawania lub bycia świadkiem przemocy w rodzinie, to właściwa postawa i wsparcie dorosłych osób.

 

Jeżeli w twojej rodzinie jest lub była w przeszłości przemoc  i dostrzegasz u swojego dziecka:

o             trudności z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji własnych i innych ludzi

o             nadmierne/słabe lub brak reagowania emocjonalnego na pojawiające się problemy

o             niechęć do zabawy

o             kłopoty z koncentracją, nauką

o             zaburzenia snu (np. koszmary)

o             lęki, stany apatii lub nadmiernego pobudzenia

o             niską samoocenę, obniżony nastrój, uporczywy smutek

o             agresywny sposób traktowania innych lub siebie (np. okaleczać się)

 

Proponujemy:

o             konsultacje wstępne: spotkania służące diagnozie sytuacji rodzinnej dla dzieci i rodziców/opiekunów  

o             konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów, których celem będzie pomoc w lepszym rozumieniu trudności dziecka oraz odbudowanie z nim więzi

o             grupę socjoterapeutyczną dla dzieci (6 -11 lat), podczas której nauczą się budować poczucie własnej wartości, radzić sobie z bezradnością oraz rozpoznawać swoje mocne strony

o             grupę psychoedukacyjną dla rodziców/opiekunów, gdzie będzie można nabyć lub rozwinąć umiejętności rozumienia uczuć i potrzeb dziecka oraz udzielania mu wsparcia, nauczyć się otwartej komunikacji w rodzinie, rozpoznawania sygnałów świadczących o przeżywanych przez dzieci problemach

o             warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodszych nastolatków (12 -16 lat) ukierunkowane na: radzenie sobie ze stresem, naukę relaksacji, ćwiczenie uważności, rozpoznawanie własnych emocji i radzenie sobie z nimi, uczenie się dobrego traktowania siebie i innych oraz współpracy w grupie bez przemocy

o             spotkania rodzinne dla dzieci i rodziców/opiekunów, które służyć będą pogłębieniu relacji rodzica z dzieckiem poprzez wspólne zabawy i bliski kontakt oraz ćwiczenie umiejętności wychowawczych, takich jak: radzenie sobie z trudnymi zachowaniami prezentowanymi przez dziecko, stawianie rozsądnych granic, włączanie dziecka do współpracy, podążanie za dzieckiem, rozumienie jego potrzeb i uczuć

 

OFERTA JEST NIEODPŁATNA

Zgłoszenia: 22 424 09 89, 22 622 52 52 od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 17

 

Projekt współfinansuje  Miasto Stołeczne Warszawa (logo)

Ulotka do pobrania