Zapraszamy do nowego projektu!

Udział jest bezpłatny. Trwa do końca listopada.

 

Ofertę kierujemy do osób, które:

– czują się bezradne i brakuje im wiary w siebie w sprawach wychowawczych;

– doświadczają konfliktów  w rodzinie;

– borykają się z rozwodem, rozstaniem z partnerem;

– zmagają się na co dzień z przewlekłą chorobą w rodzinie lub uzależnieniem;

– obawiają się, że z powodu trudności w swojej rodzinie mogą stracić dzieci.

 

Nowy projekt dla rodzin w kryzysie. Do końca listopada!

Udział w projekcie otworzy przed  uczestnikami perspektywę zmiany swojej sytuacji i realną zmianę rodzinie. Pozwoli na nabycie umiejętności, które dadzą szansę na:

– trafniejsze rozpoznawanie potrzeb własnych uczestników i ich dzieci;

– nauczenie się jak być lepszym i wrażliwszym rodzicem;

– wzmocnienie więzi w swojej rodzinie;

– nauczenie się radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami;

–  poprawę komunikacji w rodzinie;

– stworzenie rodzicielskiego planu lepszej opieki i wychowania dzieci.

 

Jak to osiągnąć?

Proponujemy pięciostopniową drogę do osiągnięcia tych celów:

1. Konsultacje psychologiczne z rodzicami/ opiekunami – wspólnie zdiagnozujemy problemy Twojej rodziny pod kątem przyczyn trudności opiekuńczo - wychowawczych i zastanowimy się nad możliwościami  zmiany;

2. Warsztaty umiejętności wychowawczych i edukacyjne dotyczące potrzeb emocjonalnych i rozwojowych dziecka   – pomogą  Ci zdobyć większą pewność siebie i wiarę we własne możliwości jako rodzica/opiekuna, zobaczyć swoje mocne strony i przyjrzeć się perspektywie Twojego dziecka;

3. Coaching rodzicielski – razem z Wami przyjrzymy się problemom, potrzebom i zasobom Waszej rodziny, pomożemy w określeniu Waszych rodzinnych celów i sposobów ich realizacji, co posłuży poprawie Waszych relacji;

4. Mediacje rodzinne  - pozwolą Wam na spokojną, bez złości i agresji rozmowę o Waszych rodzinnych celach i sposobach dochodzenia do nich, pomogą w wypracowaniu porozumienia i opracowaniu rodzicielskiego planu opieki i wychowania lub innych potrzebnych dla Was rozwiązań;

5. Rodzinne spotkanie integracyjne – da Wam możliwość wspólnego spędzenia czasu z dziećmi i innymi rodzinami, doświadczenia wzajemnej bliskości w zabawie.

 

Zapraszamy!

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 17.00, pod numerami: 22 424 09 89 i 22 622 52 52.

 Projekt trwa do 30 listopada 2018 roku.

 

...
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.