Pomyśl o sobie

Wsparcie i aktywizacja rodzin osób chorych.

Działania w projekcie były skierowane do rodzin oraz poszczególnych ich członków, w których jest osoba przewlekle lub ciężko chora lub niepełnosprawna. Celem głównym projektu była poprawa ich funkcjonowania psychicznego, fizycznego i społecznego.
W projekcie udział wzięło 176 osób z Warszawy. Rozpoczął się 1 października 2014 roku i trwał do końca stycznia 2016 roku. Koordynatorem była Joanna Markiewicz.

 

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Całkowita kwota dotacji wyniosła 270 418,69 zł.