Projekt „Odpowiedzialny rodzic – zdrowa więź” to propozycja profilaktycznych oddziaływań skierowanych do rodzin z małymi dziećmi w wieku 0–6 lat z terenu m.st. Warszawy. Projekt adresowany jest do rodziców, którzy borykają się z trudnościami w realizacji funkcji wychowawczej wobec swoich dzieci.

Proponowane działania przyczynią się do wzmacniania relacji i więzi rodzinnych, zwłaszcza więzi rodziców z dziećmi, pomogą w uzyskaniu poczucia sprawczości oraz  odkrywaniu satysfakcji i radości z bycia mamą, tatą czy najbliższą osobą dziecka.

Oferowana formuła wsparcia składa się z następujących działań:

1. Konsultacje wstępne kwalifikujące do udziału w projekcie

2. Konsultacje wychowawcze

Konsultacje wychowawcze będą służyły indywidualnemu wsparciu rodziców w przeżywanych przez nich trudnościach rodzicielskich. Konsultacje mogą być uzupełnieniem innych działań projektowych lub być niezależną i jedyną propozycją dla potrzebujących pomocy w sprawach związanych z byciem rodzicem. Konsultacje pozwolą rodzicom przyjrzeć się swoim problemom w relacji z dzieckiem, zrozumieć, jakie są ich przyczyny, a także uświadomić sobie osobisty wkład w sytuację dziecka i relację z nim oraz wypracować nowe metody kontaktowania się.

3. Trening umiejętności rodzicielskich dla rodziców/opiekunów

Jest adresowany do rodziców, którzy potrzebują regularnych, intensywnych oddziaływań i czują potrzebę kompleksowego wsparcia w pełnieniu roli rodzicielskiej. Do tej formy działania zapraszamy rodziców najmłodszych dzieci (0–3 lata).

Trening obejmuje cykl spotkań zawierających elementy wsparcia, psychoedukacji i wymiany doświadczeń rodziców.

Planujemy dwie grupy treningowe. Każda grupa spotykać się będzie 1 w tygodniu na 2 godziny przez 3–3,5 miesiąca.

4. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku            do lat 6

Warsztaty adresowane są do rodziców, którzy potrzebują wsparcia tylko w pewnych sferach swojego rodzicielstwa, z którymi sobie nie radzą. Będą oni mogli wybrać – w zależności od potrzeb – określony temat czy blok tematyczny, w którym będą chcieli uczestniczyć, by znaleźć odpowiedź na konkretne trudności. Zakres tematyczny oferowanych warsztatów zawarty został w trzech blokach tematycznych. W każdym bloku zaproponowane są trzy warsztaty.

BLOK I: Matka, ojciec i dziecko, czyli rodzina w podróży życia

1. Dziecko – bagaż czy podarunek? Co w pakiecie z dzieckiem?

Warsztat ma na celu wsparcie rodziców w przemianie od bycia parą do bycia pełną rodziną i radzeniu sobie z naturalnym kryzysem, jakim jest pojawienie się dziecka.  

2. Ja-rodzic czy my-rodzice? – o rolach matki i ojca w parze rodzicielskiej.

Jak stworzyć odpowiednią równowagę w rodzinie? Jak w pełni wykorzystać to, co oferują dla dobra dziecka matka i ojciec, ale tak, aby nie „walczyli” przeciwko sobie? Warsztaty są poświęcone pokazaniu uczestnikom wagi budowania zdrowych granic w rodzinie oraz wzmocnieniu pełnionych przez rodziców ról.  

3. Moje rozwijające się dziecko. Jak być kompetentnym rodzicem?

Warsztaty mają na celu przybliżyć rodzicom rozumienie etapów rozwoju dziecka, które wpływają na zmianę jego zachowania, a zaburzają wcześniejsze, wypracowane przez rodziców strategie wychowawcze. Ułatwią rozumienie i wspieranie procesów rozwojowych, takich jak np. potrzeba eksploracji, samodzielności czy wpływania na otoczenie.

BLOK II: Rozwój emocjonalny mojego dziecka. Jak rozumieć i radzić sobie z napotykanymi problemami?

Niejednokrotnie niepokój rodziców budzą różne zachowania małych dzieci, którym towarzyszą silne emocje, np. lęk czy złość, wynikające często z etapów rozwoju dziecka. Warsztaty będą poświęcone rozumieniu przez rodziców tych emocji, które identyfikują jako problemowe oraz uczeniu się właściwego postępowania.

Proponowane tematy warsztatów:

1. Lęki dziecka. Czego i dlaczego moje dziecko się boi? Jak radzić sobie z dziecięcymi lękami?

2. Złość mojego dziecka – przeciwko mnie czy w obronie siebie? Jak rozumieć i radzić sobie z dziecięcą złością?

3. Zazdrość pomiędzy rodzeństwem – czy da się jej uniknąć?

BLOK III: W relacji z dzieckiem. Jak budować bliskość z dzieckiem? Warsztaty rodzinne

Podczas warsztatów rodzice będą mieli okazję przyjrzeć się bezpośrednio relacji ze swoim dzieckiem. Głównym celem tych warsztatów jest zrozumienie roli dobrej więzi rodzica z dzieckiem w jego prawidłowym rozwoju.

Proponowane tematy warsztatów:

1. Oczekiwania kształtujące relację. Jak w marzeniach nie zgubić swojego prawdziwego dziecka?

Oczekiwania rodziców względem dziecka kształtują jego określone zachowania. Rodzice spontanicznie mogą przypisywać dziecku różne role do spełnienia. Warsztaty mają pokazać, jak oczekiwania rodziców mogą zaburzać zdrową więź z dzieckiem oraz jak widzieć realne dziecko z jego możliwościami i ograniczeniami i wspierać je w jego rozwoju.  

2. Razem czy osobno? Naturalna potrzeba separacji dziecka w bezpiecznej relacji z rodzicem.

Rozwijając się dziecko potrzebuje coraz więcej rzeczy wykonywać samodzielnie. W ten sposób uczy się i sprawdza swoje kompetencje. Wspieranie dziecka w rozwoju wymaga od rodzica rozumienia jego możliwości fizycznych i poznawczych oraz wyznaczania mu bezpiecznych granic. Warsztaty są poświęcone wzmacnianiu takiej komunikacji między rodzicem a dzieckiem, która ułatwi rozwój samodzielności u dziecka.

3. Czy zabawa z małym dzieckiem musi być nudna?

Zabawa jest naturalnym sposobem eksplorowania otoczenia przez dziecko, ale również wyrażaniem tego, co przeżywa. Zrozumienie naturalnej ekspresji dziecięcej pozwala towarzyszyć dziecku w ważnych dla niego przeżyciach. Warsztaty mają na celu ułatwić rodzicom lepsze rozumienie tego, jak dzieci mogą wyrażać siebie i jak wspólna zabawa wspiera ich rozwój.

ZESPÓŁ REALIZATORÓW: Agnieszka Pawłowska-Fryckowska, Anna Komosińska, Anna Bartosiak, Hanna Regulska, Izabela Rokita, Izabela Włodarczyk, Lidia Bartoszewska, Magda Piekarska

Koordynator projektu: Joanna Markiewicz