Niebieski raport

Pilotażowy monitoring realizacji procedury Niebieskie Karty w Warszawie.

Celem projektu był monitoring realizacji procedury Niebieskie Karty w Warszawie z perspektywy osób doświadczających przemocy domowej. Uzyskane dane dały obraz faktycznej pomocy. Analiza statystyczna i jakościowa procesu interwencji i wsparcia warszawskich służb pomocowych posłużyła sprawdzaniu czy realizacja procedury odpowiada na potrzeby osób pokrzywdzonych przemocą i czy jest skuteczna w zatrzymywaniu przemocy oraz w jej dalszemu zapobieganiu.

Uzyskane dane wraz z rekomendacjami do dalszej pracy zostały zaprezentowane na konferencji zorganizowanej dla warszawskich służb realizujących procedury Niebieskie Karty i specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Badania zostały przygotowanie i wydane także w formie raportu, który został bezpłatnie przekazany zainteresowanym specjalistom. Cały raport tutaj.

Partnerem działań było m.st. Warszawa.

Projekt był realizowany od 30 kwietnia 2015 do 29 kwietnia 2016 roku. Jego koordynatorką była Katarzyna Przyborowska.

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Całkowita kwota dotacji 121 500,00 zł.