Kryzys czyli szansa

Jeśli nie radzisz sobie z pokonywaniem kryzysów i/lub z pełnieniem ról rodzicielskich, doświadczasz skutków życia w rodzinie z osobą uzależnioną, ten projekt jest dla Ciebie. Udział w nim jest bezpłatny. Działania trwają do 2018 roku i są przeznaczone dla mieszkańców Warszawy; rodzin lub członków rodzin (rodzice i opiekunowie oraz dzieci). Działania poprzedzone są spotkaniem konsultacyjnym. Zapraszamy!

Oferta

Projekt przewiduje prowadzenie działań psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Działania trwają do 2018 roku i są przeznaczone dla mieszkańców Warszawy.

Proponujemy następujące działania

Specjalistyczne konsultacje psychologiczne
Są to kilkakrotne spotkania diagnostyczne, z elementami porady (na ogół 1 – 3 spotkania) służące rozpoznaniu sytuacji rodziny i wyznaczeniu kierunków pomocy.

Wsparcie indywidualne dla rodziców i opiekunów
Pomoc rodzicom w określeniu i oddzieleniu ich problemów emocjonalnych od problemów, jakie tworzą dzieci. Sprzyja to właściwszemu reagowaniu na trudności dzieci.

Wsparcie indywidualne dla dzieci
Pomoc dzieciom w poradzeniu sobie z problemami emocjonalnymi. Może być wstępem do oddziaływań grupowych.

Wsparcie indywidualne dla rodzin
Spotkania dla całej rodziny lub jej przedstawicieli. Służą rozpoznaniu i nazwaniu wzajemnych oczekiwań, potrzeb i trudności oraz poszukiwaniu wspólnych rozwiązań. Stwarzają możliwość lepszego wzajemnego poznania i wzmocnienia więzi rodzinnych.

Wsparcie grupowe dla rodziców
Służy poprawie relacji oraz komunikacji w rodzinie poprzez przekazywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi problemami w relacji z dzieckiem i przepracowanie osobistych trudności uniemożliwiających dobre kontakty z dzieckiem i innymi członkami rodziny.

Grupa prowadzona jest równolegle do grupy dzieci, co umożliwia częściowo organizowanie wspólnych zajęć. W trakcie spotkań rodzice i dzieci mają okazję podejmować nowe zadania i kontaktować się w bezpieczny sposób, ucząc się wzajemnego zaufania i szacunku dla swoich indywidualnych potrzeb.

Wsparcie grupowe dla dzieci
Grupy przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (z podziałem na grupy wiekowe).

Głównym celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci, ich umiejętności życiowych i społecznych poprzez:

  • umożliwienie dzieciom odreagowania traumatycznych doświadczeń,
  • pomoc w rozumieniu tego, co dzieje się w ich życiu,
  • uczenie lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • dostarczanie pozytywnych doświadczeń w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Warunkiem uczestniczenia dzieci w grupie jest udział ich rodziców lub opiekunów w zajęciach grupowych, adresowanych do rodziców/opiekunów.

Zespół

Joanna Fejfer-Szpytko

 

Anna Komosińska

 

Jakub Kryński

 

Maja Lipińska

 

Joanna Markiewicz

 

Małgorzata Niedziałkowska

 

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

 

Hanna Regulska

 

Izabela Włodarczyk

 

Joanna Zawacka

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa