AA

Jak rozmawiać z dzieckiem o tym, co się dzieje w domu

Warsztat dla rodziców pozostających ze sobą w długotrwałym konflikcie lub doświadczających przemocy domowej.

Rodzina, w której dorośli toczą ze sobą długotrwałe konflikty lub dochodzi do przemocy nie stwarza korzystnych warunków życia i rozwoju dla dziecka. Będąc świadkiem przemocy samo staje się jej ofiarą.

Najważniejszą ale i najtrudniejszą kwestią dla rodziców jest towarzyszenie i wspieranie dziecka w jego lękach, obawach, złościach będących konsekwencją trudnej sytuacji w rodzinie. Dziecko dla prawidłowego rozwoju potrzebuje stabilnego i przewidywalnego środowiska, które zaspakaja jego potrzeby.

Rodzice uwikłani w konflikt czy przemoc przeżywają na tyle silne własne emocje, że mają trudność w „zaopiekowaniu” emocji dziecka. Zdarza się również tak, że to dzieci próbując poradzić sobie z trudną sytuacją, wchodzą w rolę partnera czy opiekuna mamy lub taty. Takie zjawisko nazywane jest parentyfikacją i ma negatywny wpływ na jego dorosłe życie.

Podczas warsztatu uczestnicy przyjrzą się położeniu swojego dziecka, co się z nim dzieje i jak przeżywa długotrwałe konflikty czy przemoc w swojej rodzinie. Wspólnie poszukają sposobów wspierania własnego dziecka w sytuacji konfliktu czy przemocy w domu.

Warsztat odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia OPTA
25 września 2021 r. w godz. 9.30 – 17.30

Warsztat jest powtórzeniem zajęć z 12 września, które wywołały ogromne zainteresowanie. Zapraszamy wszystkich, którym nie udało się wziąć udziału w poprzedniej edycji.

Zapisy pod numerami: 797 924 700 lub 797 850 874.

Warsztat poprowadzą specjalistki Stowarzyszenia OPTA:
Marlena Dałek oraz Magdalena Krupa - Witkowska

Udział nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 nm
Projekt jest dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.