Darowizna

Być rodzicem - moc przekazów rodzinnych

„Zrozumienie historii własnej rodziny
pozwala nam zmienić naszą przyszłość”.

Prof. dr hab. Irena Namysłowska

Jeśli jesteś rodzicem i chcesz zrozumieć historię własnej rodziny a także przyjrzeć się swojemu rodzicielstwu w kontekście swego pochodzenia...

...zapraszamy Ciebie na warsztat, w którym główną formą pracy będzie analiza własnego genogramu.

Zatem jeśli chcesz:

  • odkryć swoje nieświadome przekazy rodzinne;
  • dowiedzieć się, w jaki sposób wpływają one na Twoje przekonania, zachowania i emocje;
  • rozpoznać, jak kształtują Ciebie jako Rodzica;
  • oraz określić jak je zmienić, by stały się wspierające dla Twojego rodzicelstwa.

Przyjdź do Nas i narysuj swój genogram!

Termin warsztatu: 25 maja 2024 (sobota)

Godzina: 10:00-18.00

Miejsce warsztatu: Siedziba Stowarzyszenia OPTA, ul. Marszałkowska 85/34 (wejście od ul. Wspólnej)

Prowadzące:
Agnieszka Pawłowska- Fryckowska – psycholożka, psychoterapeutka
Magdalena Krupa - Witkowska - psycholożka, psychoterapeutka systemowa

Zapisy na warsztat pod numerami telefonów: 797 850 874 lub 797 924 700

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

we   ere  bnmmMazowsze

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzezwosci