AA

Widzę -Towarzyszę

To oferta dla wszystkich, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze i społeczne. Zapraszamy na warsztaty edukacyjne dla rodziców, warsztaty dla nastolatków oraz warsztaty dla rodzin. Projekt  końca listopad 2021 r.

Celem programu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu a w efekcie przemocą domową oraz pomoc matkom i ojcom w odnalezieniu się w swojej roli bezpiecznego, „widzącego", odpowiedzialnego opiekuna i towarzysza dziecka. Program adresowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego, a w szczególności do osób z powiatu pruszkowskiego oraz piaseczyńskiego.

W ramach projektu zapraszamy do udziału w następujących działaniach:

Warsztaty edukacyjne dla rodziców, którzy:

 • mają trudności opiekuńczo-wychowawcze;
 • nie rozumieją zachowań swojego dziecka;
 • wątpią w swoje kompetencjechcą pogłębić więź ze swoim dzieckiem, pomóc mu w rozwoju pozytywnego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności;
 • byli lub są w trudnej sytuacji życiowej (problemy alkoholowe, konflikty, przemoc);
 • obserwują, że ich relacje z dziećmi pogorszyły się w okresie długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią.

Warsztaty dla nastolatków, którzy:

 • mają kłopoty ze zrozumieniem siebie i innych;
 • chcieliby lepiej rozpoznawać i rozumieć swoje uczucia i potrzeby;
 • nie radzą sobie ze stresem;
 • nie odnajdują się w grupie rówieśników;
 • mają kłopoty z odmawianiem innym;
 • czują się niewidziani;
 • odczuwają negatywne skutki długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią

Warsztaty rodzinne

Proponujemy twórcze spędzenie czasu z dzieckiem poprzez zabawę i zajęcia manualne; możliwość zobaczenia dziecka na tle grupy, jego reakcji i sposobów funkcjonowania i wyrażania siebie w oparciu o wprowadzane na zajęciach normy. Rodzice będą mogli przyjrzeć się swojej roli towarzysza dziecka.

Konsultacje psychologiczne dla rodziców

Konsultacje są przeznaczone dla rodziców uczestniczących w warsztatach, zainteresowanych omówieniem swojej sytuacji w kontakcie indywidualnym, jak również dla tych, którym nie uda się skorzystać z oferty działań grupowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapisy telefoniecznie codziennie od 10-17 za wyjątkiem weekendów pod numerem 797 924 700 lub 797 850 874.

 nm
Projekt jest dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.