Propozycja działań skierowanych do rodziców i dzieci w wieku 7 - 14 lat doświadczających i zagrożonych przemocą

Zapraszamy rodziny z dziećmi do kontaktu z terapeutami dla rodziców, terapeutami dla dzieci i młodzieży. Projekt trwa do listopada 2021 roku.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o śledzenie informacji o sposobie realizacji zadań.

Zjawisko przemocy może dotknąć dziś każdego. Ma ono niszczący wpływ na funkcjonowanie nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.

Niewłaściwe zachowania i sposób komunikowania się w rodzinie stają się dla dzieci i młodzież matrycą do budowania nieprawidłowych relacji rówieśniczo-szkolnych i kształtowanie niewłaściwych ról społecznych.

Doświadczanie przemocy powoduje poczucie bezradności, kłopoty z tożsamością, brak umiejętności w rozpoznawaniu emocji własnych i innych, niską samoocenę, lęki czy problemy zdrowotne.

To, co może zminimalizować skutki wynikające z doznawania lub bycia świadkiem przemocy, to właściwa postawa i wsparcie innych osób, z którymi kontakt może być źródłem wiedzy o budowaniu prawidłowych relacji bez nadmiernego kontrolowania, oceniania, dominacji czy uległości, początkiem budowania relacji opartych na szacunku i zrozumieniu potrzeb zarówno swoich jak i innych.


Proponujemy:

 • Konsultacje wstępne: spotkania służące rozpoznaniu sytuacji rodzinnej, ustaleniu zakresu pomocy i działań służących poprawie funkcjonowania klienta.
 • Konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów: ich celem jest pomoc w lepszym rozumieniu trudności i potrzeb dziecka oraz rozpoznawanie i nazywanie trudności rodzica w relacji z dzieckiem i odbudowanie z nim więzi.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży: służy lepszemu rozpoznawaniu i radzeniu sobie z własnymi emocjami, lepszemu radzeniu sobie ze stresem, zwiększeniu wiedzy na temat zjawiska przemocy i dostępnych dla dziecka sposobów ochrony przed nią, zwiększeniu pewności siebie i wiary we własne możliwości, zwiększeniu świadomości mocnych stron i poczucia własnej wartości, zwiększeniu otwartości i gotowości współpracy w grupie - bez przemocy (rezygnacja z bycia w roli ofiary lub sprawcy), zwiększeniu umiejętności odczytywania własnych emocji, opanowywania impulsów i podejmowania decyzji zgodnych ze swoimi przekonaniami.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna dla rodziców/opiekunów: ich celem jest pogłębiona praca nad problemem zgłaszanym przez rodzica w relacji z dzieckiem, która pozwoli zwiększyć kompetencje rodzicielskie i zbudować dobrą relację z dzieckiem.
 • Grupa dla dzieci (7 - 14 lat): podczas której nauczą się budować poczucie własnej wartości, radzić sobie z bezradnością oraz rozpoznawać swoje mocne strony. Uzyskają wiedzę o normach grupowych i społecznych oraz nabędą umiejętności współpracy i współistnienia w grupie.
 • Grupa dla rodziców/opiekunów: gdzie będzie można nabyć lub rozwinąć umiejętność rozpoznawania i przyjmowania uczuć i potrzeb dzieci, rozumienia własnych uczuć i postaw wobec dzieci, uczyć się otwartej komunikacji w rodzinie, pozostawiania dziecku przestrzeni do decydowania o sprawach, które mogą pozostać w jego rękach oraz stawiania granic i pilnowania zasad ważnych dla prawidłowego rozwoju dziecka, rozpoznawania sygnałów świadczących o przeżywanych przez dzieci problemach.
 • Warsztaty rodzinne dla rodziców i dzieci: służą pogłębieniu relacji rodzica z dzieckiem poprzez wspólne zabawy i bliski kontakt oraz ćwiczenie umiejętności wychowawczych, takich jak: radzenie sobie z trudnymi zachowaniami prezentowanymi przez dziecko, stawianie rozsądnych granic, podążanie za dzieckiem, rozumienie jego potrzeb i uczuć.


Proponowane działania stworzą możliwość:

 • zwiększenia kompetencji rodzicielskich;
 • ​pomogą we wprowadzaniu skuteczniejszych form komunikowania się z dziećmi/młodzieżą i odpowiadania na ich potrzeby;
 • rozwiną umiejętność stawiania granic w rozsądny sposób, odbudowy lub wzmocnienia więzi rodzinnych;
 • rozpoznawania i radzenia sobie z własnymi emocjami;
 • przezwyciężenia problemów emocjonalnych dzieci;
 • zmniejszenia poziomu lęku i zaburzeń zachowania;
 • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dzieci narażonych na różne formy przemocy.

Zapraszamy mieszkańców Warszawy. Działania są kontynuacją projektu „W rodzinie siła” (2018-2019).

Zgłoszenia przyjmujemy codziennie w godzinach: 10.00 - 17.00, pod numerami: 797 924 700 i 22 622 52 52.

Działania są bezpłatne.

 
 
 
SyrenkaFinansowanie ze środków m.st. Warszawa.