Darowizna

Siła Proaktywności 4

Kompleksowa pomoc dla osób doznających przemocy domowej i z problemem uzależnienia w rodzinie – kolejna edycja.

Jeżeli doznajesz przemocy ze strony bliskich i borykasz się ze skutkami ich uzależnienia przyjdź do nas!
Udział w programie pozwoli Ci ograniczyć emocjonalne szkody. Umożliwi zyskanie zasobów do pracy własnej, samodzielnego planowania oraz osiągania wytyczonych celów.

Udział w „Sile Proaktywności 4” pomoże Ci zwiększyć motywację do egzekwowania swoich praw oraz nabyć konkretne umiejętności umożliwiające zmianę postawy z biernej i bezradnej na proaktywną, a to zapewni skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej. Umożliwi zbudowanie przestrzeni i narzędzi do pracy własnej, co pozwoli na samodzielne planowanie i osiąganie wytyczonych celów.

Dla uczestniczek i uczestników przygotowaliśmy:

  • Konsultacje diagnostyczne służące rozpoznaniu sytuacji pod kątem przemocy i uzależnienia;
  • Konsultacje prawne umożliwiające diagnozę sytuacji prawnej uczestników, zidentyfikowanie najpilniejszych potrzeb i trudności oraz określenie celów działania w obszarze prawa;
  • Konsultacje psychologiczne służące diagnozie sytuacji psychologicznej uczestników oraz oferujące doraźne wsparcie;
  • Konsultacje rodzicielskie, w trakcie których zostanie zdiagnozowana sytuacja dzieci w rodzinie dotkniętej przemocą i uzależnieniem, a także będą określone występujące indywidulanie problemy wychowawcze i zaproponowane oddziaływanie wspierające;
  • Warsztaty psychoedukacyjne w zakresie:
    - rozpoznawania przejawów i mechanizmów przemocy domowej i uzależnień oraz ich wpływu na funkcjonowanie całej rodziny, w szczególności dzieci, a także identyfikowania trudności występujących w dysfunkcyjnych rodzinach;
    - kształtowania własnej sprawczości w ramach postawy proaktywnej jako alternatywy dla postawy reaktywnej charakterystycznej dla osób uwikłanych w przemoc i uzależnienia.

Siła Proaktywności 4 jest kolejną edycją zadania realizowanego z powodzeniem w ubiegłych latach, cieszącego się zainteresowaniem i dobrze ocenionego przez uczestników.

To program dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej, w tym zamieszkujących w gminach powiatu piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grójeckiego i grodziskiego i pozostałych regionów Mazowsza.
Potrwa do połowy grudnia 2024 roku.

Udział w zadaniu jest bezpłatny i można do niego przystąpić w każdej chwili. Wystarczy zadzwonić pod numer 797 924 700 lub 797 850 874. Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

Działania projektowe odbywają się w centrum Warszawy w siedzibie Stowarzyszenia OPTA. Sprawdź gdzie

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

mnbnmm  yreMazowsze

 

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzezwosci