AA

Zespół specjalistów

Katarzyna Bartosiak

Kamila Berlińska

Marlena Dałek

Magdalena Krupa - Witkowska

Katarzyna Przyborowska

Beata Szymańska

Monika Winek

Marta Witek-Zegan

Joanna Zawacka-Waśk

Wszystkie działania specjalistów odbywają się pod superwizją. Superwizor: Izabela Sawicka

Na co dzień zespół współpracuje z instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz realizującymi procedurę Niebieskie Karty zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi.

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Syrenka