AA

Przemoc i kwarantanna - kryzys w kryzysie

PAMIĘTAJ!

Zasługujesz na szacunek.

Wstyd izoluje, nie wstydź się. Naganne jest stosowanie przemocy, sprawca powinien się wstydzić.

 

Kryzys wzmaga Twoje poczucie braku kontroli i zaufania w swoje możliwości.

 

Utrzymuj kontakty z osobami, którym ufasz, informuj je o swojej sytuacji „na bieżąco”.

Nie obwiniaj się, wtedy usprawiedliwiasz sprawcę i zachęcasz do powtórzenia agresji.

Pamiętaj o swoich prawach: do spokoju, prywatności, nietykalności osobistej, do błędu i pozostałych.

Stawiaj granice:

  • Zachowuj spokój, słuchaj, rób przerwy.
  • Utrzymuj kontakt wzrokowy.
  • Trzymaj się jednego tematu.
  • Odnosząc się do faktów, skupiaj się na zachowaniach, nie na osobie.
  • Mów w pierwszej osobie, nazywaj uczucia i wyrażaj oczekiwania.
  • Bierz odpowiedzialność za to, co mówisz, informuj.

 

Korzystaj ze wsparcia instytucjonalnego, zgłoś się na policję i/lub ośrodka pomocy społecznej.

 

JESTEŚMY Z TOBĄ!

Zgłoś się do nas

 

TWOJA NIEMOC WSPIERA PRZEMOC!